Miroslav Suja (REPUBLIKA): Ekoteroristi spolu s Budajom chcú vyberať peniaze za vstup do lesa!


Aj napriek rozpadu vlády ekoteroristi nezaháľajú a snažia sa ešte využiť Budaja na dosiahnutie svojich cieľov.

Intenzívne pracujú aj na zonácii Národného parku Veľká Fatra (samozrejme vo svoj prospech). Tento týždeň bol dotknutým subjektom doručený nový návrh zonácie Národneho parku Veľká Fatra. Obce, ktoré vzniesli na pracovnom stretnutí mnoho pripomienok vraj môžu jednoduchým spôsobom získať finančnú podporu. Vidíte, ekoteroristi sľúbia čokoľvek len aby sa dostali k moci, k majetkom.

Z celého dnešného stretnutia mi vyplýva jediné. Ekoteroristi chcú za vstup do lesov vyberať peniaze a mnoho ľudí v dotknutých obciach nebudú môcť ísť ani za svoj dom na hríby tak, ako boli zvyknutí. A pod zámienkou napríklad podpory biodiverzity sa vraj celkom dobre rozbehli aj s ťažbou (pričom keď mali tieto lesy v obhospodarovaní Lesy SR š.p. tak zástupcovia ŠOP dávali súhlasy na ťažbu len sporadicky, dopočuli sme sa, že vraj si ich šanovali pre seba).

Pri tak zložitej politickej situácii akú máme by mali byť tak dôležité rozhodnutia odložené. Každopádne po voľbách (dúfajme, že budú najneskôr v júni) bude mať nová vláda plno práce s nápravou Budajových chýb.