Miroslav Suja (REPUBLIKA): Ďalšie podivné praktiky povereného ministra Budaja


Dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa vody si povieme o tom, ako poverený minister Budaj čaroval s peniazmi podniku Vodohospodárska výstavba.

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba musel svoj zisk za rok 2021 prerozdeliť rôznym organizáciám v rámci MŽP hlavne však správam Národných parkov.Zdroje podniku Vodohospodárska výstavba mali ostať v sektore vodohospodárstva !

A mali byť využité na zlepšenie stavu vodných tokov, vodárenských nádrží, budovanie vodozádržných opatrení a protipovodňových opatrení.