Milan Uhrík (REPUBLIKA): Pozor! Gender ideológia opäť útočí na naše rodiny!


Brusel požaduje, aby boli za ženy považovaní aj transrodoví muži

Europarlament práve odhlasoval, že rodovo podmienené násilie na ženách má byť považované za “cezhraničný celoeurópsky trestný čin”. Ešte však netlieskajme, má to háčik.

Problém je v definícii “násilia na ženách”, ktoré je opäť (po vzore Istanbulského dohovoru) definované ako “rodovo podmienené násilie”. Čiže trestnými činmi na ženách má byť aj násilie na transrodových mužoch.

Iste, nikto normálny násilie na akomkoľvek človeku neschvaľuje. V tom problém nie je. Problém je, že týmto spôsobom by sa transrodoví muži oficiálne legitimizovali ako ženy.

Aké to má následky vidíme v zahraničí. Transrodoví športovci súťažiaci medzi ženami, chlapi na ženských záchodoch, muži v ženských väzniciach. Svet otočený naruby.

Tentokrát sa liberáli pokúšajú prepašovať gender ideológiu do štátnych legislatív cez článok 83 Zmluvy o fungovaní EÚ. Podľa tohto článku existujú isté cezhraničné trestné činy, ktoré musia povinne uznávať všetky členské štáty. Liberáli k nim chcú teraz pridať aj spomínané “rodovo podmienené násilie”.

Funguje to tak, že Európska rada sa o nových cezhraničných trestných činoch uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu. A ten súhlas dnes dostala. Samozrejme, že som hlasoval proti. Ale liberáli majú žiaľ väčšinu. Teraz je teda rad na premiéroch európskych štátov, aby tento pokus o prepašovanie gender ideológie niekto z nich vetoval. Keby bolo na nás, zastavili by sme to hneď.

Pre zaujímavosť – zabíjanie nenarodených detí pri potratoch len kvôli tomu, že sa rodičom nepáči ich pohlavie liberáli odmietli dať do definície “rodovo podmieneného násilia”. Čiže ak ide žena/rodičia na potrat s dievčatkom len a len preto, že chcú radšej chlapčeka (alebo naopak), tak je takéto zdôvodnenie potratu aj na oficiálnom papieri úplne “v poriadku”. Strašné niečo, čistý Taliban.

Zastavme to! Násilie (nielen) na ženách nemá v civilizovanej spoločnosti miesto. Ani na Slovensku. Gender ideológia však taktiež nie!