Milan Uhrík (REPUBLIKA): O čom vlastne rozhodol Ústavný súd v decembri?


V globále sú decembrové rozhodnutia Ústavného súdu, žiaľ, taký typický slovenský alibizmus

Priatelia, v posledné dni sa roztrhlo vrece s komentármi ohľadne decembrového rozhodnutia Ústavného súdu, bombardujete nás správami, či je pravda, že týmto rozhodnutím skončili rúška, karantény, Covid pasy a pod.

Žiaľ, pravda to celkom nie je, aj keď v tom náleze ÚS sú isté pozitívne zistenia, na ktorých budeme stavať náš právny boj za slobodu ďalej.

Veľmi stručne – Ústavný súd rozhodol, že niektoré ustanovenia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorými bolo možné nariadiť niektoré karanténne opatrenia v zdravotníckych a iných zariadeniach inde ako v domácom prostredí (čiže tá štátna karanténa) nie sú v súlade s našou Ústavou a medzinárodnými Dohovormi.

Pamätáte si tie scény z minulého roku, kedy našich občanov, ktorí vstupovali na naše územie zo zahraničia rovno odvážali ako zločincov pod dohľadom polície do ubytovní, kde ich obmedzili na osobnej slobode a izolovali? Tak po dvoch rokoch vieme, že to bolo nezákonné a neústavné, ale žiaľ, toto rozhodnutie súdu (napriek jednej často citovanej vete v odôvodnení) nič viac priamo nehovorí.

Čo je zaujímavé (a čo sa mne omnoho lepšie čítalo) je to, že k tomuto rozhodnutiu sú zverejnené aj 3 odlišné stanoviská sudcov, ktorí mali iný názor ako ich kolegovia, a ktoré hovoria o tom, že hygienická autorita (či už hlavný hygienik, štáb civilnej ochrany a pod.) by mala formulovať len odporúčania, a právne predpisy má prijímať zákonodarca, inak je ohrozená právna istota.

Inými slovami naznačili to, čo vravíme stále – že základné ľudské práva nemôžu byť (ani pri “pandémii”) obmedzované len nejakým úradníkom Mikasom, či vymysleným Covid automatom.

V globále sú však decembrové rozhodnutia Ústavného súdu, žiaľ, taký typický slovenský alibizmus. Súd síce uznáva, že niektoré vládne obmedzenia poškodzovali/poškodzujú ľudské práva, ale náhradu škody si uplatniť nemôžete…

Hlbšiu analýzu rozhodnutí Ústavného súdu urobí náš expertný právnický tím a zverejníme ju. V právnom boji pokračujeme ďalej, spravodlivosť napokon vždy zvíťazí.