Milan Uhrík (REPUBLIKA): Náš program pre zahraničnú politiku


SILNÉ 🇸🇰 SLOVENSKO V SRDCI EURÓPY – PROGRAM PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU

Zahraničná politika Slovenskej republiky musí presadzovať národno-štátny záujem a reflektovať hodnoty a tradície vyznávané Slovenskom a jeho občanmi. V hnutí REPUBLIKA vnímame zložitosť a komplexnosť geopolitických vzťahov a neoceniteľný význam diplomacie pre zachovanie mieru a prosperity 🤝

Uvedomujeme si, že v hospodárskej konkurencii voči svetu musia európske štáty navzájom spolupracovať. Nestotožňujeme sa však so súčasným politickým smerovaním 🇪🇺 EÚ. Presadzujeme zásadnú reformu EÚ a jej návrat k ☝️ výlučne hospodárskemu združeniu suverénnych národných štátov, kde bude rešpektovaná sloboda pohybu a podporovaná technologická a inovačná spolupráca.

Ak sa reformu EÚ nepodarí presadiť, sme pripravení iniciovať referendum o vystúpení Slovenska z EÚ. Chceme byť súčasťou európskej spolupráce, ale nie súčasťou európskeho žalára národov pod diktátom progresívneho Bruselu a Washingtonu. V protiváhe voči súčasnej nátlakovej politike EÚ chceme výrazne posilniť spoluprácu Slovenska v rámci združenia V4 🇸🇰🇨🇿🇭🇺🇵🇱

Nepozeráme sa však len na západ, ale aj na východ. Okrem trvalej hospodárskej spolupráce s európskym 🇩🇪 🇫🇷 🇪🇺 priestorom chceme rozvíjať aj obchodné vzťahy s 🇷🇺 Ruskou federáciou, 🇨🇳 Čínou, 🇮🇳 Indiou, ďalšími krajinami BRICS-u či inými relevantnými ekonomikami vo svete. Vnímame postupný presun geopolitického a ekonomického ťažiska sveta do ázijsko-pacifického regiónu a Slovenská republika musí byť na tieto príležitosti pripravená.

V tomto kontexte plne rešpektujeme svojbytnosť národov a odlišnosť ich kultúr a vyzdvihujeme dôležitosť princípu nezasahovania do vnútorných záležitostí iných štátov, vrátane dodržiavania medzinárodného práva ako garancie mieru a stability pre celý svet.

Zahraničná politika SR musí tiež aktívne podporovať slovenské komunity v zahraničí. Na druhej strane musí rozhodne 🛡 chrániť občanov Slovenska pred škodlivými politickými vplyvmi zahraničných ambasád, mimovládnych organizácií a globalistických štruktúr. K tomu patrí aj ochrana slovenských rodín pred nebezpečnými ideológiami a ochrana hraníc pred ilegálnou migráciou.

Aj keď Slovensko nedokáže niektoré veľké geopolitické udalosti ovplyvniť, musí k nim ako suverénny štát zaujať vždy racionálny postoj. Slovenská diplomacia musí byť sebavedomá, asertívna a otvorená každej konštruktívnej spolupráci ✅

🇸🇰 REPUBLIKA

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02HD3o58Y7rRjaTR6SZRS1JUyMFqscLV2q8H97tDmV4jHa5FAd3mrSXozJFWGspt4Wl&id=100044386691134

https://www.hnutie-republika.sk/zahranicna-politika/?fbclid=IwAR2ZebnaG0v0OeHw2qhAVXJj3842-ElViBPr-z5IEJnBmwx-rVZlFI3GmRw