Milan Uhrík (REPUBLIKA): Dnes sme si pripomenuli výročie Memoranda národa slovenského


Memorandum slovenského národa o štyroch bodoch obsahovalo ustanovenia zásadného významu, ako:

  • uznanie Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska;
  • vytvorenie Hornouhorského slovenského okolia alebo Slovenského okolia, ktoré by spravovali Slováci prostredníctvom svojich volených zástupcov;
  • jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch a v školách ako úradný jazyk používala slovenčina;
  • na založenie Matice slovenskej a i.

Ctíme si odkaz našich predkov a milujeme Slovensko. Odhodlaní vpred!

Dnes sme si pripomenuli výročie… – Milan Uhrík • Republika | Facebook