Milan Mazurek (REPUBLIKA): Vládna reforma zdravotníctva likviduje nemocnice ako ich poznáme!


Poslanci Prešovského samosprávneho kraja jednohlasne prijali uznesenie, ktoré žiada vládu prehodnotiť systém kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti, pretože vďaka nemu dochádza k likvidácii dostupnej zdravotnej starostlivosti v mnohých okresoch kraja.Rovnakú situáciu však majú aj iné regióny na Slovensku a je výrazom odtrhnutia sa bratislavských politických hlupákov od reality na Slovensku. Najviac totiž za novelu bojovali poslanci SAS , ktorí pomery na Slovensku vôbec nepoznajú.

Na zastupiteľstve som pred všetkými jasne pomenoval, kto nám berie celé nemocničné oddelenia z našich okresov a považujem za ťažké pokrytectvo regionálnych poslancov SAS, keď hlasujú za odsudzujúce uznesenie…