Milan Mazurek (REPUBLIKA): ŠIALENÉ, čím sa EÚ chváli…


EURÓPSKA ÚNIA chráni pedofilov!

Vo výročnej správe, za rok 2022 o stave právneho štátu v EÚ som sa dočítal, že EÚ začala súdne konanie voči Maďarsku preto, že jeho demokraticky zvolený parlament presadil zákon na ochranu mravnej výchovy mládeže.Mimochodom, ten istý zákon sme do parlamentu predložili aj my v hnutí REPUBLIKA , no zablokovali ho vtedy farizeji okolo Záborskej.

Tento zákon chráni deti pred rizikom styku s pedofilmi a zakazuje v detských programoch a pri vysielaní určenom aj mládeži, zobrazovať obscénnosti a dúhovú agendu o zmenách pohlavia a podobne…

EÚ však neznesie, ak sa niekto postaví za ochranu tradičných hodnôt a snaží sa Maďarsko potrestať.

V hnutí REPUBLIKA máme v hodnotách jasno. Úplne rovnako, ako to učinili v Maďarsku, presadíme tento zákon aj u nás. Bruselskí fanatici nám nebudú hovoriť, ako vychovávať naše deti!