Milan Mazurek (REPUBLIKA): NOVINÁRI a ministri sú nadľudia? A čo zvyšok Slovenska? Ľudia práva nemajú?


Vyhrážanie sa novinárke Jančkárovej a ministrovi Naďovi, poukázalo na obludnú mieru dvojakého kilometra, ktorý sa v Slovenskej republike, v prípade orgánov činných v trestnom konaní a justície aplikuje.

Ak poslúchate a plníte agendu systému, ste chránení ako bábika z porcelánu. Ak systém a skorumpovanú vládu, prípadne nerešpektovanie zákonov kritizujete, nechajú vás kľudne znášať čokoľvek a vaše ústavné práva neexistujú.

Tento fakt mám opečiatkovaný priamo z prokuratúry, ktorá rozhodla, že môj život hodný ochrany nie je. Nenariekam nad tým, som s touto skutočnosťou zmierený, pretože viem, proti akej zvrátenej chobotnici bojujeme. Ich pokrytectvo je však odporné a ľudia o ňom musia vedieť!

Vyhrážanie sa by malo byť trestné vždy rovnako…