Milan Mazurek (REPUBLIKA): Ministri a premiér musia mať psychotesty!


➡️ Obrovské množstvo ľudí musí pre výkon svojho povolania splniť mnoho nárokov. Medzi iné patria aj testy psychickej spôsobilosti, ktorými ľudia preukazujú, že nie sú ohrozením pre seba a svoje okolie.

👎 Bohužiaľ však dnes legislatíva umožňuje, aby očividní pacienti mohli riadiť celý štát. Výsledok vidíme od volieb v roku 2020, a preto je nevyhnutné učiniť takýmto prípadom rázny a jasný koniec.

✅ Navrhli sme, aby boli psychotesty povinné pre každého ministra, rovnako ako pre premiéra. Aby za členov vlády nemohli byť vymenovaní šialenci, ktorí svojou funkciou napáchajú častokrát nezvratné škody.