Milan Mazurek (REPUBLIKA): INVÁZIU nelegálnych cudzincov musíme okamžite zastaviť!


ODMIETAME čakať na nejakú tragédiu, či zločin!

Predvolali sme si do parlamentu ministra vnútra Šimka, ktorý nám mal predniesť informáciu o tom, ako bude bojovať s nelegálnou migráciou, ktorá sa stala obrovským problémom, predovšetkým pre okresy juhozápadného Slovenska.

Jeho správa nás však vôbec neupokojila. Povedal, že sme bezmocní, imigrantov nesmieme vyhostiť, musíme sa o nich postarať a navyše si vraj nedokážeme ani strážiť vlastné hranice…

Podľa jeho správy polícia zadržala až 655 migrantov počas posledného týždňa. Teda je zrejmé, že ich mohlo byť ďaleko viac!

Prišli sme preto s uznesením, o ktorom sa bude v parlamente hlasovať, a ktoré by Šimka donútilo poslať policajtov aj vojakov na hranice a do priľahlých oblastí, strážiť našich občanov!