Milan Mazurek (REPUBLIKA): Ide im o tretiu svetovú vojnu? Ako si členstvo Ukrajiny v NATO vlastne predstavujú?


NATO sa vždy správalo ako agresívny vojenský pakt, presadzujúci vojenskou silou politické a ekonomické záujmy USA.

Dnes otvorene hovoria o vstupe Ukrajiny do NATO a o podporu tohto stanoviska nás žiada aj ukrajinský parlament.Pre Slovensko ako nárazníkovú zónu je to obrovské ohrozenie.

Hnutie REPUBLIKA stojí na strane mieru a chápeme, že zabíjanie sa nemôže skončiť inak, ako okamžitými rokovaniami.