Milan Mazurek (REPUBLIKA): FALŠOVANIE volieb nedovolíme! Prinášame zásadný návrh zákona!


Do parlamentu sme prišli s dôležitým návrhom zákona, ktorý by okrskové a okresné volebné komisie zaviazal k tomu, aby po skončení volieb a zrátaní všetkých hlasov, zverejnili svoje zápisnice. Každý občan by tak mohol kontrolovať, či finálny výsledok, zverejnený štatistickým úradom súhlasí s výsledkom, ktorý bol spočítaný v danej obci, resp. okrese.Problémom, ktorému dnes čelíme a vďaka ktorému vznikajú najrzoličnejšie podozrenia je, že fotenie a zverejňovanie zápisníc z okrskových a okresných volebných komisií je zakázané!

Neexistuje na to však žiaden racionálny dôvod a občania musia mať právo skontrolovať čistotu volebného process transparentným spôsobom.Zamedzíme tak možným machináciám pri elektronickom sčítavaní hlasov a zvýšime dôveru občanov vo voľby ako také, čím zvýšime aj účasť voličov. Náš návrh sa dostal do druhého čítania a budeme pracovať na tom, aby bol schválený aj v druhom a treťom čítaní.