Milan Mazurek (REPUBLIKA): ČAPUTOVÁ vyhlásila legislatívnu vojnu gazdovstvám, lesníkom, poľovníkom a malým chovateľom!


Čaputovej minister priniesol do parlamentu psychopatický zákon, ktorý chce schváliť za pár dní! Chcú ním zasiahnuť priamo do práv ľudí a obmedziť ich možnosti pri užívaní vlastných lesných pozemkov, lúk a poľnohospodárskej pôdy!

Podľa ich pravidiel sa takmer polovica Slovenska stane územím európskeho významu, na ktorom bude obmedzené takmer všetko! A každá činnosť bude podliehať šikane zo strany Štátnej ochrany prírody!

My toto odmietame v celom rozsahu! Je to útok na našu potravinovú bezpečnosť a je to útok na súkromne vlastníctvo a spôsob života nášho národa!