Milan Mazurek: Podľa vlády nesmiete byť len zdravý! Musíte byť zaočkovaný, za každú cenu!


Ako inak sa dá komentovať šialenstvo, ktoré predviedli hlupáci, ktorí si vravia vládni odborníci? Povedzte mi prosím, ktorý odborník sa podpísal pod nariadenie, že prekonanie ochorenia vám postačí len na 90 dní? To nikto normálny urobiť nemôže, nie to ešte lekár.

Je všeobecne známe, že prirodzená imunita je neporovnateľne lepšia a vydrží dlhšie. To je však hlupákom vo vláde, parlamente a všetkých tých “orgánoch” jedno, lebo veda a medicína ide bokom. Záujem je očkovať, očkovať až do zbláznenia. Zdravý, chorý, mladý, starý… každý sa postupne musí naočkovať, bez ohľadu na následky.

Prečo myslíte, že vám najprv dali tri možnosti, v podobe OTP? Aby mohli postupne jednu odobrať a nechať len OP. Následne skrátia P, aby po čase ostalo len O. Ako ich legendárny omikron, ktorý podľa mňa zobral posledné zvyšky mozgových buniek vládnych poslancov a ministrov frontálnym a zdrvujúcim útokom.

Očkovanie už nie je o zdraví a medicíne. Je o politickom nátlaku a poslušnosti. Aj keby vás malo zabiť, či zmrzačiť, cieľom je vás k nemu proste donútiť.

Neprekvapuje ma, že vo vláde nie je nikto s chrbticou, ani že sa správajú ako totalitná mašinéria. Fascinuje ma už len, ako niekto môže hlupákov, ktorí sú schopní toto podpísať, nazývať odborníkmi.

O VÍRUS TU NEJDE! Kto toto ešte nechápe, môže sa spriateliť so Sabakom.


2 093 thoughts on “Milan Mazurek: Podľa vlády nesmiete byť len zdravý! Musíte byť zaočkovaný, za každú cenu!

 1. Očkovať…len cez moju mrtvolu.Toto nieje žiadna vlada.SKUTOCNA VLADA SA SPRAVA INAK OBCANOM.NA KAZDEHO JE METER PRIPRAVENY!!!BLIZI SA ICH KONIEC!!!

 2. ZAŽILA SOM SOCIALIZMUS.. OBYČAJNÝ ČLOVEK SA MAL SUPER.. ISTOTA, NEBALI STE SA, ŽE NEBUDETE MAŤ PRÁCU, ŽE NEDOSTANETE ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ, A VŠETKO ČO ČLOVEK POTREBUJE PRE ŽIVOT SVOJICH DETÍ. NAŠI RODIČIA A STARÍ RODIČIA, AKO SÁM PÁN MAZUREK POVEDAL, VYBUDOVALI TÚTO KRAJINU, PRE NÁŠ LEPŠÍ ŽIVOT.
  TERAZ SA ČLOVEK HANBÍ, ŽE ŽIJE V ŠTÁTE, KDE ČLOVEK NEMÁ ŽIADNU HODNOTU. PENIAZE SA STALI NÁSTROJOM PRE VYKONÁVANIE TOHO NAJHORŠIEHO.. A TO SÚ ĽUDSKÉ ŽIVOTY. ĽUDIA POPRICHÁDZALI O PRÁCU, PENIAZE, KTORÉ SÚ POTREBNÉ, ABY VÔBEC ČLOVEK PREŽIL. NIKTO SA NESTARÁ, ČI PREŽIJETE, ALE HLAVNÝM BODOM JE TO, ŽE AKÝM SPÔSOBOM, VLASTNE DONUCOVACIM SPÔSOBOM, AKO DOSTAŤ DO VÁŠHO TELA CHÉMIU, KTORÁ KEĎ VÁS NEZABIJE HNEĎ, TAK NESKORŠIE URČITE. NAŠU KRAJINU IDÚ ZAPREDAŤ A NIKOHO Z NÁS SA NEPÝTAJÚ, ČI TO CHCEME.. CHCÚ OČKOVAŤ DETI, NAPRIEK TOMU, ŽE NAŠE NAJMÚDREJŠIE KONZILIUM ZHODNOTILO, ŽE JE TO NAJLEPŠIA CESTA… CESTA, ALE K TOMU, ŽE DETI BUDÚ MAŤ ČASOM, ALEBO AJ HNEĎ, ZDRAVOTNÝ PROBLEM, KTORÝ SA UŽ NEDÁ VRÁTIŤ SPÄŤ. PEVNE VERÍM, ŽE TO NAŠE SLÁVNE KONZILIUM, BUDE RAZ ZA TO PYKAŤ, LEBO AKO SA UŽ PÁR VÝZNAMNÝCH ĽUDÍ VYJADRILO, ŽE JE TO VRAŽDA, JE TO NOVODOBÁ GENOCÍDA. PRETO VĎAKA ZA ĽUDÍ, KTORÝM TO NEJE JEDNO, KTORÍ SA NEBOJA VYSTÚPIŤ VEREJNE. ĎAKUJEM PÁN MAZUREK, ŽE POMENUVATE VECI PRAVÝM MENOM.

 3. Spätné upozornenie: bonanza 178
 4. Spätné upozornenie: Automation testing
 5. SightCare is a powerful formula that supports healthy eyes the natural way. It is specifically designed for both men and women who are suffering from poor eyesight.

 6. Aizen Power is a dietary supplement for male enhancement sexual health that is designed to help enhance men’s performance and improve overall health.

 7. Dentitox Pro™ Is An All Natural Formula That Consists Unique Combination Of Vitamins And Plant Extracts To Support The Health Of Gums

 8. GlucoTrust 75% off for sale. GlucoTrust is a dietary supplement that has been designed to support healthy blood sugar levels and promote weight loss in a natural way.

 9. PuraVive is a natural supplement that supports weight loss naturally. The supplement is created using the secrets of weight loss straight from Hollywood.

 10. Sight Care is all-natural and safe-to-take healthy vision and eye support formula that naturally supports a healthy 20/20 vision.

 11. Quietum Plus is a 100% natural supplement designed to address ear ringing and other hearing issues. This formula uses only the best in class and natural ingredients to achieve desired results.

 12. GlucoTru is a groundbreaking product that proudly stands as the world’s pioneer in offering a 100% natural solution for managing Type 2 diabetes.

 13. Fast Lean Pro tricks your brain into imagining that you’re fasting and helps you maintain a healthy weight no matter when or what you eat.

 14. As we age, our skin undergoes various changes, including the loss of elasticity, appearance of fine lines and wrinkles, and uneven skin tone.

 15. FitSpresso is a special supplement that makes it easier for you to lose weight. It has natural ingredients that help your body burn fat better.

 16. NeuroPure is a breakthrough dietary formula designed to alleviate neuropathy, a condition that affects a significant number of individuals with diabetes.

 17. ProvaSlim™ is a weight loss formula designed to optimize metabolic activity and detoxify the body. It specifically targets metabolic dysfunction

 18. Alpha Tonic daily testosterone booster for energy and performance. Convenient powder form ensures easy blending into drinks for optimal absorption.

 19. Neurozoom is one of the best supplements out on the market for supporting your brain health and, more specifically, memory functions.

 20. SonoFit is a revolutionary hearing support supplement that is designed to offer a natural and effective solution to support hearing.

 21. SonoVive™ is a 100% natural hearing supplement by Sam Olsen made with powerful ingredients that help heal tinnitus problems and restore your hearing.

 22. ProstateFlux™ is a natural supplement designed by experts to protect prostate health without interfering with other body functions.

 23. Spätné upozornenie: spin238
 24. BioFit is a natural supplement that balances good gut bacteria, essential for weight loss and overall health.

 25. ortexi is a 360° hearing support designed for men and women who have experienced hearing loss at some point in their lives.

 26. Amiclear is a blood sugar support formula that’s perfect for men and women in their 30s, 40s, 50s, and even 70s.

 27. Boostaro increases blood flow to the reproductive organs, leading to stronger and more vibrant erections. It provides a powerful boost that can make you feel like you’ve unlocked the secret to firm erections

 28. Prostadine™ is a revolutionary new prostate support supplement designed to protect, restore, and enhance male prostate health.

 29. Neotonics is a dietary supplement that offers help in retaining glowing skin and maintaining gut health for its users. It is made of the most natural elements that mother nature can offer and also includes 500 million units of beneficial microbiome.

 30. EndoPeak is a male health supplement with a wide range of natural ingredients that improve blood circulation and vitality.

 31. EyeFortin is a natural vision support formula crafted with a blend of plant-based compounds and essential minerals. It aims to enhance vision clarity, focus, and moisture balance.

 32. GlucoBerry is a meticulously crafted supplement designed by doctors to support healthy blood sugar levels by harnessing the power of delphinidin—an essential compound.

 33. ProDentim is a nutritional dental health supplement that is formulated to reverse serious dental issues and to help maintain good dental health.

 34. SonoVive™ is a completely natural hearing support formula made with powerful ingredients that help heal tinnitus problems and restore your hearing

 35. Dentitox Pro is a liquid dietary solution created as a serum to support healthy gums and teeth. Dentitox Pro formula is made in the best natural way with unique, powerful botanical ingredients that can support healthy teeth.

 36. Nervogen Pro, A Cutting-Edge Supplement Dedicated To Enhancing Nerve Health And Providing Natural Relief From Discomfort. Our Mission Is To Empower You To Lead A Life Free From The Limitations Of Nerve-Related Challenges. With A Focus On Premium Ingredients And Scientific Expertise.

 37. Neurodrine is a fantastic dietary supplement that protects your mind and improves memory performance. It can help you improve your focus and concentration.

 38. InchaGrow is an advanced male enhancement supplement. The Formula is Easy to Take Each Day, and it Only Uses. Natural Ingredients to Get the Desired Effect

 39. HoneyBurn is a 100% natural honey mixture formula that can support both your digestive health and fat-burning mechanism. Since it is formulated using 11 natural plant ingredients, it is clinically proven to be safe and free of toxins, chemicals, or additives.

 40. SynoGut is a natural dietary supplement specifically formulated to support digestive function and promote a healthy gut microbiome.

 41. Amiclear is a dietary supplement designed to support healthy blood sugar levels and assist with glucose metabolism. It contains eight proprietary blends of ingredients that have been clinically proven to be effective.

 42. Claritox Pro™ is a natural dietary supplement that is formulated to support brain health and promote a healthy balance system to prevent dizziness, risk injuries, and disability. This formulation is made using naturally sourced and effective ingredients that are mixed in the right way and in the right amounts to deliver effective results.

 43. Metabo Flex is a nutritional formula that enhances metabolic flexibility by awakening the calorie-burning switch in the body. The supplement is designed to target the underlying causes of stubborn weight gain utilizing a special “miracle plant” from Cambodia that can melt fat 24/7.

 44. TropiSlim is a unique dietary supplement designed to address specific health concerns, primarily focusing on weight management and related issues in women, particularly those over the age of 40.

 45. Glucofort Blood Sugar Support is an all-natural dietary formula that works to support healthy blood sugar levels. It also supports glucose metabolism. According to the manufacturer, this supplement can help users keep their blood sugar levels healthy and within a normal range with herbs, vitamins, plant extracts, and other natural ingredients.

 46. GlucoFlush Supplement is an all-new blood sugar-lowering formula. It is a dietary supplement based on the Mayan cleansing routine that consists of natural ingredients and nutrients.

 47. SynoGut is an all-natural dietary supplement that is designed to support the health of your digestive system, keeping you energized and active.

 48. GlucoCare is a dietary supplement designed to promote healthy blood sugar levels, manage weight, and curb unhealthy sugar absorption. It contains a natural blend of ingredients that target the root cause of unhealthy glucose levels.

 49. While Inchagrow is marketed as a dietary supplement, it is important to note that dietary supplements are regulated by the FDA. This means that their safety and effectiveness, and there is 60 money back guarantee that Inchagrow will work for everyone.

 50. Nervogen Pro is a cutting-edge dietary supplement that takes a holistic approach to nerve health. It is meticulously crafted with a precise selection of natural ingredients known for their beneficial effects on the nervous system. By addressing the root causes of nerve discomfort, Nervogen Pro aims to provide lasting relief and support for overall nerve function.

 51. Manufactured in an FDA-certified facility in the USA, EndoPump is pure, safe, and free from negative side effects. With its strict production standards and natural ingredients, EndoPump is a trusted choice for men looking to improve their sexual performance.

 52. Herpagreens is a dietary supplement formulated to combat symptoms of herpes by providing the body with high levels of super antioxidants, vitamins

 53. FitSpresso stands out as a remarkable dietary supplement designed to facilitate effective weight loss. Its unique blend incorporates a selection of natural elements including green tea extract, milk thistle, and other components with presumed weight loss benefits.

 54. Gorilla Flow is a non-toxic supplement that was developed by experts to boost prostate health for men. It’s a blend of all-natural nutrients, including Pumpkin Seed Extract Stinging Nettle Extract, Gorilla Cherry and Saw Palmetto, Boron, and Lycopene.

 55. Introducing FlowForce Max, a solution designed with a single purpose: to provide men with an affordable and safe way to address BPH and other prostate concerns. Unlike many costly supplements or those with risky stimulants, we’ve crafted FlowForce Max with your well-being in mind. Don’t compromise your health or budget – choose FlowForce Max for effective prostate support today!

 56. SonoVive is an all-natural supplement made to address the root cause of tinnitus and other inflammatory effects on the brain and promises to reduce tinnitus, improve hearing, and provide peace of mind. SonoVive is is a scientifically verified 10-second hack that allows users to hear crystal-clear at maximum volume. The 100% natural mix recipe improves the ear-brain link with eight natural ingredients. The treatment consists of easy-to-use pills that can be added to one’s daily routine to improve hearing health, reduce tinnitus, and maintain a sharp mind and razor-sharp focus.

 57. TerraCalm is an antifungal mineral clay that may support the health of your toenails. It is for those who struggle with brittle, weak, and discoloured nails. It has a unique blend of natural ingredients that may work to nourish and strengthen your toenails.

 58. Cortexi is an effective hearing health support formula that has gained positive user feedback for its ability to improve hearing ability and memory. This supplement contains natural ingredients and has undergone evaluation to ensure its efficacy and safety. Manufactured in an FDA-registered and GMP-certified facility, Cortexi promotes healthy hearing, enhances mental acuity, and sharpens memory.

 59. FitSpresso stands out as a remarkable dietary supplement designed to facilitate effective weight loss. Its unique blend incorporates a selection of natural elements including green tea extract, milk thistle, and other components with presumed weight loss benefits.

 60. Great job! The article is informative and well-structured. Consider incorporating more visuals in your future articles for a more engaging read.

 61. Thoroughly enjoyed your article! The insights are valuable, and I’m wondering if you plan to add more images in your upcoming pieces. It could enhance the overall reader experience.