Milan Mazurek (REPUBLIKA): Koniec prisluhovaniu americkým dobrodružstvám!


“To, čo sa dnes deje v Afganistane je potvrdením skutočnosti, na ktorú v politike upozorňujeme celé roky, a to že Slovensko sa nesmie podieľať na amerických vojenských dobrodružstvách, pretože naše angažovanie sa v nich nám nemôže priniesť nič okrem problémov, smrti našich občanov a zodpovednosti za ruinovanie štátov a životov miliónov nevinných ľudí!

Zahraničná politika USA nikdy nebola o šírení demokracie, tomuto veril len najväčší agilný hlupák v médiách hlavného prúdu, no nie slobodne mysliaci človek. Ich zahraničná politika je o agresii, nerastných surovinách, mocenskom vplyve a ekonomických záujmoch korporácií, stojacich za americkou vládou. No taktiež tieto vojenské dobrodružstvá slúžia na zabezpečovanie záujmov Izraela.

NATO nie je žiaden obranný pakt a nerozsieva nič okrem smrti, hladomoru, vyhnanstva a beznádeje. Je potrebné to hovoriť nahlas a zreteľne pre každého! Musíme s týmto skončiť. Nesmieme viac prisluhovať záujmom tých, ktorí v nás vidia len kolóniu na vyciciavanie, tak ako ju videli v Afganistane.

Dnes sa hovorí o evakuácii miestnych obyvateľov a máme sa vraj pripraviť na obrovskú imigračnú vlnu ľudí, ktorí utekajú pred Talibanom. A my ich máme prijať? Postavme sa pred zodpovedné riešenie:- Nech si imigrantov rozdelia do svojich domácností hlupáci, ktorí v mene Slovenskej republiky posielali vojakov do Afganistanu a poslanci, ktorí to svojimi hlasmi podporovali v NR SR, spolu so všetkými zradnými politikmi v EÚ a vo svete, ktorí toto šialenstvo zabezpečili.

Občania Slovenskej republiky nesúhlasili s vojnou v Afganistane v žiadnom referende a nemajú žiadnu povinnosť financovať zo svojich mizivých výplat náklady na opateru ľudí, ktorým miliardári zničili ich životy!

Kde vstúpi noha Amerického vojaka, prichádza len deštrukcia a beznádej. Pamätajme si to a hlasno odsudzujme každého, kto tieto agresie podporuje!”