Michala Gánovská (REPUBLIKA): Ženy dávajú politike nové rozmery


Redaktorka a moderátorka Michala Gánovská LL.M. vedie pracovnú skupinu hnutia Republika s názvom Ženy v Republike.

Predstavte nám váš spolok:

Spolok Ženy v Republike je rýchlo sa rozbiehajúci spolok žien, ktorý združuje, ako už hovorí názov, hlavne ženy. Všetky sme zároveň členkami hnutia Republika. Cieľom spolku je spájať ženy, ktoré majú ambície venovať sa politike alebo prichádzať s dobrými nápadmi, ktoré by mohli riešiť alebo zlepšovať súčasnú legislatívu.

Stretávate sa aj osobne?

Snažíme sa stretávať aj osobne, i keď je to náročné, keďže sme roztrúsené po celom Slovensku. Organizujeme však rôzne akcie, kde si vymieňame postrehy, skúsenosti a návrhy. Spolok je pomerne mladý a tak vítame každý nápad, či aktivitu. Ženy v spolku pochádzajú nielen z rôznych krajov, ale aj povolaní a tak vieme do určitých politických problémov priniesť zaujímavé pohľady či riešenia.

Myslíte si, že by politické strany mali mať takéto spolky?

Áno, je to užitočná vec. Nielen spolky žien, ale napríklad aj organizáciu mladých ľudí a kluby seniorov. V takýchto spolkoch sa totiž môžu preberať témy, na ktoré sa buď zabúda alebo nie je vo vysokej politike priestor. Vedenie strany tak potom môže diskutovať s týmito organizáciami o možnostiach, ktoré by mohli predložiť v parlamente. Členovia spolkov sú totiž ľudia z praxe, majú hlbší a detailnejší pohľad na veci ako mnohí z vlády.

Aké úspechy ste zaznamenali?

Úspech je už to, že fungujeme, Počula som totiž, že v iných politických stranách ženy nedostávajú priestor, nemajú takéto spolky, prípadne sú tam len „na okrasu“ na tlačových konferenciách. My však chceme reálne pracovať a pomáhať Slovenku. Snažím sa na našej facebookovej stránke prezentovať členky, ktoré o to majú záujem alebo majú čo povedať. Uverejňujem príspevky, vyjadrujeme sa k rôznym témam. Medzi nami sú učiteľky, zdravotníčky, farmaceutky a ďalšie odborníčky vo svojej sfére, ktoré majú čo povedať ku školstvu, sociálnym veciam alebo zdravotníctvu. Mojou náplňou práce sú médiá a byť vždy v obraze, takže moje články majú politický charakter. Takisto organizujeme prednášky, workshopy a pripravujem našich členov na verejné vystupovanie.

Čo plánujete najbližšie?

V decembri chystáme veľké sympózium s medzinárodnou účasťou. Pozvanie prijali aj političky zo zahraničných vlastenecky orientovaných strán. Takisto nás prídu podporiť aj politici z Poľska, Česka a Nemecka.. Samozrejme, počítame aj s účasťou vedenia nášho hnutia. Predseda Ing. Milan Uhrík, PhD. sa veľmi snaží podporovať náš spolok a tiež akcie, ktoré organizujeme. Naše spoločné debaty sú pevnou súčasťou nášho pôsobenia.

Čo by ste odkázali ženám, ktoré by sa k vám chceli pridať?

Hlavne chcem povedať, že náš spolok nie je založený na feminizme. Sme súčasťou Republiky a tak to aj ostane, Zdieľame program a idey tohto vlasteneckého a konzervatívneho hnutia. Sme národne orientované ženy, ktoré sa chcú podporiť navzájom aj takýmto spôsobom. Radi medzi nami privítame nové členky, ktoré chce spoznať nové, rovnako zmýšľajúce priateľky. Stačí napísať správu na FB stránku Ženy v Republike, navštíviť http://www.hnutie-republika.sk/zeny-v-republike/ alebo napísať na mail zeny@hnutie-republika.sk