Marián Ďuriš (REPUBLIKA): Vyššie dôchodky a sociálne istoty, adresne a udržateľne


Razantne navýšiť pomoc nielen pre pracujúce rodiny, ale aj pre tých, ktorých príjem do domácnosti nedosahuje výšku sociálneho minima. Zaviesť dôkladný systém valorizácie dôchodkov. A na rozdiel od iných aj vieme povedať, z čoho.

Marián Ďuriš v predvolebnom štúdiu TA3 reagoval na otázku ohľadne sociálnej politiky, podpory rodín a dôchodcov:

“Sociálna politika štátu by sa mala zakladať na troch princípoch, a to je adresnosť, udržateľnosť a zásluhovosť. Chceme navýšiť pomoc nielen pre pracujúce rodiny s deťmi, ale aj pre tzv. pracujúcu chudobu. To znamená pre rodičov, ktorí pracujú za nízke mzdy alebo na čiastočné úväzky… a teda ich hrubý príjem do domácnosti nedosahuje výšku ani sociálneho minima. Toto je otázka adresnosti…

Ak hovoríme o invalidných dôchodcoch, tam je výška dôchodkov naozaj nedostatočná, ale to platí pre dôchodky všeobecne, a preto máme aj dôkladne prepracovaný program financií, ktorého významnou súčasťou je systém valorizácie a zvýšenia dôchodkov.”