Marián Ďuriš (REPUBLIKA): Tri piliere, ktoré v zahraničnej politike prinášajú pozitívny efekt


1. Pragmatická neutralita, využitie geografie a suverénna zahraničná politika. Tri piliere, ktoré prinášajú pozitívne efekty pre štát i občanov.

2. Indická zásadovosť je príkladom neutrálnej pozície a pragmatizmu, ktorý prispieva k vzostupu vlastných síl.

3. India nepodporuje žiadnu stranu dnešného geopolitického zápasu, čo v jej praxi znamená zachovanie vzťahov s USA, poskytovanie humanitárnej pomoci civilistom v konflikte a rozširovanie hospodárskych vzťahov s Ruskom.

4. Finálny efekt je (napriek výhradám) stabilizácia výhodných vzťahov so západným svetom, ako aj s eurázijským potenciálom vo forme BRICS a Šanghajskej organizácie pre spoluprácu.

5. India je geostrategický unikát v zmysle „hry na mnohých poliach“ bez toho, aby bola pozornosť rozptýlená.

6. Naopak. Pozornosť je sústredená a spája benefity dostupných príležitostí pre vlastných prospech.

7. Navyše je stále definovaná ako najväčšia rozvojová krajina, preto má jasný záujem na multipolarite spolu s ďalšími partnermi.

8. Za suverénny postoj prišla americká pochvala na pôde G20 za „nenahraditeľnú úlohu pri spájaní strán“, ako aj OECD za dvojnásobný ekonomický rast oproti susedom.

9. Popritom Dillí odmieta bezprecedentný nátlak Spojených štátov. Od Ruska sa nedištancuje a zabezpečuje si touto cestou spoľahlivý dovoz palív, hnojív a nevyhnutných materiálov. Rozšírenie nákupov navyše umožnilo odvrátiť komoditnú krízu, ktorá v súčasnosti sužuje svet.

10. Diplomatické a ekonomické výhody vyplývajúce z nastavenia sú pre Indiu prospešné. Na poli ekonomiky, diplomacie, reputácie i dôvery.

11. Indický minister zahraničných vecí Subrahmanyam Jaishankar neváhal západným partnerom a médiám odkázať: „Naučte sa žiť s tým, že India má vzťahy s Ruskom“.

12. Biely dom s nevôľou uznáva, že plán prinútiť Indiu, aby opustila objektívne záujmy dištancovaním sa od Ruska, zlyhal. Viac-menej neexistovala šanca, že uspeje, keďže India praktizuje nezávislú zahraničnú politiku. Americkí stratégovia donedávna túto realitu ignorovali.

13. Ruský prezident si tento faktor vždy uvedomoval a vyjadril obdiv indickému premiérovi na Valdajskom fóre.

14. Minister zahraničných vecí Lavrov sa pridal: „Chceli zatiahnuť Indiu do protičínskych a protiruských aliancií, ale India sa odmietla pripojiť k akejkoľvek aliancii, ktorá bola vytvorená ako vojensko-politický blok. Dillí sa zúčastňuje iba na ekonomických projektoch ponúkaných v kontexte indicko-pacifických stratégií.“

15. Pragmatizmus a neutralita sú esenciou pri dosahovaní dohôd o otázkach spoločného záujmu na multilaterálnych fórach, zatiaľ čo pôsobivý ekonomický rast môže pokračovať.

16. India budúci rok prevezme vedenie nad G20 a úloha dokonale stelesňuje novoobjavený status lídra v medzinárodných vzťahoch.

17. Uplynulý rok bol zásadným z hľadiska geopolitických zmien po tom, čo sa systémová transformácia urýchľuje v dôsledku zástupnej vojny. Chaotické procesy akcelerované vývojom ovplyvnili všetkých. S výnimkou Dillí, ktoré sa spoľahlo na vlastný rozum a prospech.

18. Preto sa stáva významnou veľmocou a očakáva sa, že trajektóriu udrží aj po „šéfovaní“ v G20.

19. Všetci kľúčoví hráči sa dnes snažia o komplexné rozšírenie vzťahov s Indiou, vrátane Ruska a USA, čo je závideniahodná pozícia, ktorú India určite využije na maximalizáciu svojej strategickej autonómie.