Marián Ďuriš (REPUBLIKA): Slovenská diplomacia robí chybu vo vzťahu k Číne a Taiwanu


“Je chybou slovenskej diplomacie oficiálne prijať zástupcu vlády Taiwanu, nakoľko vláda Slovenskej republiky deklarovala podporu “jednej Číny” (One-China Policy) a nemá oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom. Dá sa to čiastočne považovať aj za ťah zo strany Taiwanu, keďže vníma protičínske a protiruské smerovanie našej súčasnej exekutívy.

Vnímame aspekt, že automobilky dnes spomaľujú prevádzky z dôvodu nedostatku čipov, ktorých najväčším svetovým exportérom pre automobilový priemysel je Taiwan. Energetická kríza rovnako naznačuje, že sa treba (aj pre zachovanie dodávateľských reťazcov) orientovať nielen unilaterálne, ale budovať aj vzťahy smerom na východ: s Ruskom, Čínou a Indiou.

Slovenská diplomacia by preto mala komunikovať otvorene, v duchu riešenia závislosti priemyslu a zachovania dobrých vzťahov s mocnosťami. Súčiastky nevyrábajú len taiwanské firmy, ale vo veľkej miere aj spoločnosti na pevninskej Číne. Príkladom je mesto Kunshan (provincia Jiangsu), kde pôsobí viac ako tisíc firiem orientovaných na elektroniku.

Znepokojenie vyjadrujú zástupcovia ČĽR na Slovensku ohľadom zvýšenej aktivity taiwanských občanov na území strednej a východnej Európy, ktorá môže negatívne pôsobiť na pomerne stabilné a dlhodobé vzťahy medzi Čínou a SR. Oficiálna čínska reakcia na plánované slovenské prijatie taiwanského funkcionára znie: “Prijmeme náležité a nevyhnutné kroky na ráznu ochranu národnej suverenity a územnej celistvosti. Nikto by o tomto nemal mať nijaké ilúzie.”

Taiwanský funkcionár sa navyše zúčastní podujatia pod hlavičkou think-tanku Globsec, ktorý pripravuje živnú pôdu pre to, aby málo suverénna slovenská diplomacia pracovala v duchu nie našich zámerov a potrieb, ale prevažne transatlantických postojov voči Rusku a Číne.

Preto možno považovať za omyl (s potenciálom medzinárodného škandálu) prijať a organizovať podobnú návštevu, ak navyše vidíme, že celý svet (vrátane aktérov v Pacifiku – Austrália, Japonsko, USA) sa zdráha a špekuluje ako reagovať na prípadnú krízu na rozdiel od nás, kedy s prehnanou iniciatívou vydávame ostré stanoviská napriek deklarácii v programovom vyhlásení vlády. Tlačíme sa do popredia a zviditeľňujeme tam, kde máme zostať neutrálni a rezervovaní už len kvôli obchodným vzťahom s aktérmi.

Marián Ďuriš a členovia Odborného tímu Republika pre zahraničné záležitosti