Marián Ďuriš (REPUBLIKA): Prezidentka padla do vlastnej priepasti


Súčasná prezidentka na konferencii o zahraničnej politike mala pravdu. Naozaj existuje priepasť medzi jej „progresívnou orientáciou“ a postojmi ľudí. Ľudia totiž nechcú prázdne slová a pritakávanie záujmom iných. Hrdá zahraničná politika má slúžiť výhradne na presadzovanie slovenských záujmov a prinášať pozitívne efekty pre občanov.

Ako prezidentka navrhla riešiť to, že je spolu s vládou natoľko odtrhnutá od názorov verejnosti? Riešenia žiadne. Väčšinu Slovenska nazvala zmätenou, šíriacou dezinformácie a vraj s ňou treba citlivo a empaticky pracovať, prípadne ju rovno trestať.

Osoba v prezidentskom úrade opäť urazila každého s iným názorom. Komicky preto pôsobia slová o demokracii a hodnotách, keď pri každej príležitosti sa ľuďom otáča chrbtom. Už robila nátlak na ľudí cez kampaň, sabotovala nádej viac ako milióna občanov pri referende a podporuje posielanie zbraní do vojny, ktorú nikto na Slovensku nechce.

Počuť, že je ohrozené členstvo v EÚ. Áno, ohrozuje ho servilnosť k bruselským rozhodnutiam, ktoré poškodzujú slovenské záujmy, hospodárstvo a suverenitu. A s čerstvými informáciami o praktickom výkone európskej politiky, ktoré prináša len Republika, sú mnohí nepríjemne prekvapení trendmi a hlasovaniami slovenských zástupcov z progresívnych frakcií.

Výroky prezidentky ilustrujú ako selektívne s „vládnou manéžou“ pristupuje k spravodlivosti i demokracii. Miesto toho, aby rešpektovala nielen rovnaké, ale aj rozdielne názory, tak odhaľuje vlastnú podstatu úplne. Napriek ódam médií jej popularita klesá. Stáva sa neprijateľnou pre Slovenky a Slovákov, ktorí chcú mať hrdé, vlastenecké vedenie štátu pracujúce podľa vôle ľudu.