Marián Ďuriš (REPUBLIKA): Liek proti chaosu! Zavedenie systému do riadenia zdravotníctva


Stručná reakcia na nečinnosť vlády. Zásah je však nevyhnutný. Preklenúť kritické obdobie, nastaviť vzdelávanie a vytvoriť prostredie, ktoré je pre zdravotnícky personál prajné, vybavené a pre ľudí prívetivé. Náš odborný tím pre zdravotníctvo je pripravený.

Marián Ďuriš v predvolebnom štúdiu TA3 reagoval na otázku ohľadne krízy pediatrov:

“Súčasný návrh, ktorý údajne mal riešiť situáciu s pediatrami, ktorá je mimoriadne kritická – ale ona je kritická aj v ambulantnej sfére, vo sfére špecialistov a všeobecného lekárstva – tento návrh sa nedal podporiť, keďže nebol riešením a len ho posúval na ďalšiu vládu. Takisto nebolo riešením ani zvýšenie poplatkov.

Čo by sa dalo robiť? Riešiť situáciu pediatrov treba okamžite, preto by som preferoval komunikáciu s týmito odborníkmi, aby minimálne pokryli obdobie, ktoré bude potrebné na výchovu nových lekárov, ich štúdium, prilákanie slovenských lekárov a ich udržanie u nás. To je však široká téma a je potrebná široká vízia. Je to záležitosť financií a všeobecne prostredia, ktoré sa lekárom poskytne a nie je to len záležitosť platov. Je to aj otázka materiálno-technickej podpory lekárov, aby mali prajné, pracovné prostredie a takisto aby v tej práci mali možnosť rásť, pokiaľ ide o vzdelávanie a kariéru. Tieto výhody sa im musia poskytnúť.”