Marián Ďuriš (REPUBLIKA): Keď Európa spí, iniciatívu prevezmú iní


1. Keď európsku byrokraciu a niekoľko európskych štátov vedú submisívnejšie politické sily, nie je prekvapením, že sa hlbšie zakorení transatlantický (americký) vplyv.

2. Trend možno diskutovať v mnohých geostrategických rámcoch, ale vo všeobecnosti má niekoľko aspektov.

3. „Svetový policajt“ stráca v zmysle globálnej hegemónie. A Európa môže byť jedna z posledných bášt, z ktorej saje životnú energiu. Mnohým európskym politikom to neprekáža. Okrem výnimiek.

4. Neprekáža im vyprázdniť muničáky, znížiť vlastnú obranyschopnosť a nasadiť krk v prvej línii „za záchranu demokracie“, ak tak píše inštrukcia spoza mora.

5. Neprekáža im znášať ekonomické ťažisko vojny, uvaliť nelogické sankcie a vlastných ľudí žmýkať vysokými cenami.

6. Neprekáža im vyháňať veľké firmy, ktoré nechcú znášať vysoké náklady za energie. Presunú výrobu napríklad do Texasu. Tam porastú a za energie dajú menej.

7. A čo bude „točiť“ kolesá európskej ekonomiky? Veterné turbíny bez vetra, elektromobily bez elektriny alebo rezolúcie Európskeho parlamentu?

8. Pri súčasnom obsadení inštitúcií by spomínané rezolúcie asi písalo cudzie pero. Niekde sa použije hard power, niekde soft power.

9. Západná časť Európy mala vždy nadštandardné vzťahy so Spojenými štátmi, čo prirodzene vyplynulo z ich individuálnych skúseností.

10. Problém nastáva, keď vzájomne výhodný a vyvážený pomer nahradí vzťah nadriadeného a podriadeného.

11. Na oddelenie EÚ od Ruska boli využité siete zasahujúce celé spoločenské spektrum a rétorika tzv. západných hodnôt.

12. Pamätáme si históriu euroatlantických zásahov, bombardovaní a farebných revolúcií? Zaujímavé, že termín „západné hodnoty“ ktosi berie seriózne.

13. Spomínané vplyvné siete však dokázali vmanévrovať štáty do postavenia, v ktorom bezhlavo a jednostranne opustili objektívne, národné záujmy.

14. Nehovoriac o európskych hlásateľoch „liberálnej demokracie“, z ktorých srší fanatizmus. Práve oni pripravujú neliberálnu legislatívu na obmedzenie slobody slova. Oni nedemokraticky ignorujú vôľu ľudí.

15. Suverenita štátov bola rovnako ľahko odovzdaná na pozadí povojnových naratívov a prognóz „nezávislých analytikov“ z proamerických think tankov.

16. Odovzdanie kontroly nad obrannou politikou znamená požiadavku, aby Európa donekonečna vynakladala „vojnové úsilie“, čo prenesene zahŕňa ekonomické podriadenie.

17. Trend eurocentralizácie zvýraznil „súťaž“ v posielaní zbraní, ale aj rivalitu o post lídra v stredovýchodnej Európe medzi Nemeckom a Poľskom, ktoré sa pomerne ľahkovážne oddáva britsko-americkým prúdom na kontinente.

18. Vytvorenú potravinovú a palivovú krízu v Afrike, ktorá je použitá ako „namierená zbraň“ na Európu, rozoberať nemusíme.

19. V prípade väčšej „politickej rebélie“ sa môže zvonku posilniť vnútorné napätie a spustiť ohromná migračná vlna do Európy, na ktorú budú pripravení len samostatne uvažujúci.

20. Medzitým môžu Spojené štáty dočasne ekonomicky posilniť na úkor Európy, aby získali náskok pred Čínou v rámci dialógu o zmiernení napätia.

21. Ak Peking nepovolí v Indopacifiku, Európa bude zrejme opäť použitá ako „sankčné delostrelectvo“, ktoré zároveň strieľa do vlastných občanov. Cui bono?

22. Scenár netreba brať na ľahkú váhu. Už dokázali prinútiť Európsku úniu, aby obetovala vzťahy s Ruskom a vlastné ekonomické záujmy.

23. Americké záujmy sa však nevyhnutne nerovnajú európskym záujmom, čo vyplýva z geografických, geopolitických i geoekonomických parametrov.

24. Východisko je jediné. Voliť politické sily, ktoré tieto aspekty a moderné trendy vnímajú. A držať sa ich, hoci príliš priestoru a popularity od zahraničím kontrolovaných médií nedostanú. Treba sa dostať na správnu, pragmatickú a slovenskú cestu.