Marián Ďuriš (REPUBLIKA): EÚ sa pripravila na neuznanie ruských volieb už pred ich uskutočnením


Podstata správy Európskeho parlamentu zo 16. septembra 2021 nespočíva v snahe o dialóg a riešenie existujúcich nezhôd prostredníctvom komunikácie na rôznych úrovniach. Brusel naopak schválil dokument, ktorý požaduje tvrdšiu politiku, ďalšie rozšírenie nezmyselných sankcií a posilnenie európskeho obranného potenciálu.

Jemnejšiu rétoriku volí v prípade angažovania v otázkach spoločného záujmu ako kontrola zbraní, budovanie mieru, globálna bezpečnosť a zmena klímy. Spoluprácu však Európska únia podmieňuje „ochotou Kremľa dodržiavať ľudské práva a medzinárodné právo.“ Posledná veta je krycí slogan pre nastoľovanie podmienok a vynucovanie poslušnosti druhej strany, ktorá je v inom prípade označená za neochotnú.

Správa aktivisticky zdôrazňuje, že EÚ musí byť „pripravená neuznať ruský parlament.“ Ďalej hovorí o členstve Ruska v medzinárodných organizáciách s parlamentnými zhromaždeniami, najmä „v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, ak budú parlamentné voľby 2021 v Rusku považované za zmanipulované a uskutočnia sa v rozpore s demokratickými zásadami a medzinárodným právom.“

EÚ má okrem toho v pláne „odsúdiť akýkoľvek pokus prezidenta Putina pokračovať vo funkcii po skončení jeho súčasného a posledného prezidentského mandátu 7. mája 2024 na základe ústavných zmien z roku 2020, ktoré Európsky parlament vyhodnotil ako „nezákonne prijaté.“ Na základe uvedeného je očividné aká politická sila je považovaná za neželanú a ako budú vyhodnotené voľby, ak sa skončia podľa očakávaní v predvolebných prieskumoch.

Viac o prístupe Európskeho súdu pre ľudské práva k medzinárodnému právu a Ruskej federácii tu:https://cutt.ly/8Ei8hRI

Viac o témach ruských parlamentných volieb (ktoré prebiehajú v týchto dňoch) tu: https://cutt.ly/jEi16nr