Marián Ďuriš (REPUBLIKA): Akú dohodu podporuje prezidentka a vládna koalícia?


Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporila podpis dokumentu, ktorý bol jeho tvorcami nazvaný Dohoda o obrannej spolupráci s USA. Asymetrickú a pre Slovensko nevýhodnú dohodu tak vrchná veliteľka ozbrojených síl podporuje po boku veľvyslankyne Spojených štátov a ministrov vládnej koalície, ktorí dokument predstavili zámerne v období Vianoc a arogantne odignorovali relevantné, odborné pripomienky, ako aj mienku slovenských občanov.

Toto je veľmi stručný a rýchly sumár toho, čo prezidentka SR podporuje:

📌 Odovzdanie našich objektov a pozemkov, ku ktorým budeme mať prístup LEN vtedy, ak to Američania povolia

📌 Odovzdanie našich letísk, ktoré sú v blízkosti husto obývaných oblastí

📌 Americké právo doniesť hocičo (napr. zbrane, muníciu, palivo) a nepotrebovať náš súhlas, lebo stačí „informovať“

📌 Používanie našich objektov ozbrojenými silami USA, „pokým ich tie budú potrebovať“

📌 Americké právo na Slovensko hocikoho preveliť, ako aj odveliť

📌 Vzdanie sa nášho prednostného práva na výkon trestnej právomoci

📌 Vzdanie sa nášho práva na kontrolu prichádzajúceho amerického personálu

📌 Slovenskú povinnosť poskytovať Američanom logistickú podporu

📌 Slovenskú povinnosť uznávať americké autá, preukazy, licencie a dať im EČV zdarma

📌 Odovzdanie nášho práva na kontrolu a prehliadku amerických lietadiel a vozidiel

📌 Americké právo vytvoriť si vlastnú políciu a možnosť nasadiť ju v blízkosti základní

📌 Odovzdanie civilnej a správnej jurisdikcie, ktorá zbavuje Američanov zodpovednosti za delikty a škody

📌 Americké právo rozhodnúť, či bola niekomu škoda spôsobená

📌 Oslobodenie Američanov od licenčných a colných poplatkov, cestných daní a DPH

📌 Americké právo otvárať si obchody a zariadenia podľa amerických predpisov

📌 Vzdanie sa nášho práva na požadovanie licencií, povolení a inšpekcií v takýchto obchodoch

📌 Vzdanie sa možnosti kontrolovať alebo zabaviť zásielky Američanov

📌 Americké právo dovážať, vyvážať a používať svoju menu v akejkoľvek výške

📌 Americké právo zamestnať Slovákov, ale bez povinností na základe našich zákonov o sociálnom zabezpečení

📌 Udelenie legislatívnej a operačnej autonómie Američanom

📌 Americké právo neinformovať Slovákov o „menej závažných trestných činoch“

📌 Slovenský záväzok schváliť zákony a predpisy pre bezpečnosť a zdravie amerického personálu

📌 Americké právo využívať naše verejné, dokonca aj SÚKROMNÉ pozemky

Vidí tu niekto „obojstranne výhodnú dohodu“? Podľa tvrdenia pani prezidentky tento dokument nie je v rozpore Ústavou SR a nie je potrebné sa ani pýtať občanov v referende. Už zase. A nulovú váhu akejsi interpretačnej doložky netreba ani rozoberať.

Predstavitelia, ktorí pristupujú nekriticky a servilne k závažným medzinárodným zmluvám, sú rovnako medzinárodnou hanbou a znakom, že si do funkcií volíme ľudí bez rešpektu k národným záujmom, štátnej suverenite a záujmom občanov Slovenskej republiky.