Lukáš Kopáč (REPUBLIKA): EP za asistencie Šimečku opäť vyzýva Slovenskú republiku na prijatie Istanbulského dohovoru


“Na zajtrajšej plenárnej schôdzi sa okrem iného bude hlasovať aj o pozmeňujúcich návrhoch k Správe s odporúčaniami pre Komisiu o boji proti rodovo motivovanému násiliu. Celá správa sa nesie v ultraliberálnom duchu a hlavným problémom sa javí byť LGBTI, ktorá sa v dokumente spomína 37 krát, Istanbulský dohovor, ktorý sa spomína 6 krát, rod a rodová rovnosť spolu 318 krát.

V jednom z pozmeňujúcich návrhoch europoslanci vyzývajú Slovenskú republiku, Česko, Litvu, Maďarsko a Bulharsko, aby Istanbulský dohovor ratifikovali:
… (EÚ pozn. redakcie) vyjadruje poľutovanie nad tým, že k dnešnému dňu ho ratifikovalo len 21 členských štátov, a vyzýva Bulharsko, Českú republiku, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby dohovor ratifikovali;

Pod týmto pozmeňujúcim návrhom nenájdete podpísaného ani jedného českého, maďarského, bulharského, litovského alebo lotyšského europoslanca. Až na jednu výnimku: Michala Šimečku zo Slovenska. O výsledku hlasovania budem informovať v komentároch.”

Zdroj:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0338-AM-005-007_SK.pdf?fbclid=IwAR1OZ97kD2h9V7OQpeeqTTFPZZ_vcfjW-P8CCnoilRzDm5_YkOIbeeUnZME