Lea Lauková (REPUBLIKA): Slovenskí farmári majú obavy


Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine slovenskí farmári majú dôvodné obavy z rapídneho zdražovania komodít nevyhnutných pre poľnohospodársku činnosť.

Najvýraznejšie sa to zatiaľ prejavuje v energetickom priemysle, pretože cena plynu, ropy a elektriny začína dosahovať rekordné hodnoty a zastavenie tohto zvyšovania je v nedohľadne. Dôsledky nedostatku ropy už na benzínových pumpách postrehol takmer každý. A to spomínam iba niektoré z celej rady nedostatkových surovín, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú chod nášho každodenného života.

Ceny plynu, ktoré sa od začiatku ukrajinského konfliktu prudko zvýšili, sú tiež faktorom pri výrobe hnojív a zatiaľ, čo mnohí farmári budú môcť doplniť svoje zásoby hnoja hnojom zo západoeurópskych krajín ako je Francúzsko alebo Nórsko, náklady budú oveľa vyššie.

V Európe je nedostatok hnoja na pokrytie tohto výpadku čo sa znovu odrazí na výsledných cenách poľnohospodárskych produktov. Rusko je tiež dôležitým zdrojom fosforu a draslíka, kľúčových zložiek pri výrobe hnojív a pri sankciách a prerušení dodávok sa mnohí slovenskí farmári obávajú, že úroda by sa mohla znížiť v najbližšom období až o 50 percent.

A čo robí vláda pre to, aby túto situáciu nejakým spôsobom zlepšila?

Vládni politici neustále volajú po zastavení dodávok ruského plynu a ropy, čo by malo na Slovensko devastačné účinky a prehĺbilo už tak zlú ekonomickú situáciu celého Slovenska.

Priatelia, prídu vám takéto nepríčetné vyhlásenia zo strany vládnych politikov ako prejav zodpovednosti za našu krajinu?

Na fotke sa nachádzam s pánom profesorom prof. Ing. Ondrejom Debrecénim, CSc., z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov