KOMENTÁR: Ako občan SR kategoricky odmietam, aby sa J. Naď a I. Korčok aj v mojom mene ospravedlňovali Ukrajine


Na zasadaní NR SR dňa 8.2.2022 sa vládou SR už skôr schválená a ministrom obrany SR J. Naďom aj podpísaná Dohoda o obrannej spolupráci medzi SR a USA, ktorá, aj napriek tvrdeniam terajšej vládnej koalície a spochybňovaniu jej skutočnému zameraniu do značnej miery okliešťuje štátnu suverenitu a územnú celistvosť SR.

Je pochopiteľné, že samotná téma ako aj obsah tejto bilaterálnej medzištátnej zmluvy vyzvali veľmi kritické a odmietavé reakcie nielen zo strany veľkej časti našej verejnosti ale aj zo strany terajších opozičných politických subjektov, ktorí to v pléne NR SR dali aj patrične najavo. Zvlášť aktívne si počínali poslanci za ĽSNS, ktorí (A. Medvecký a M. Kotleba) na znak nesúhlasu s danou dohodou, ktorá SR zaraďuje do sféry vplyvu USA, svojou obštrukčnou aktivitou obsadili rečnícky pult a rozvinuli vlajku Slovenskej republiky. Vzápätí vládni poslanci J.B. Cigániková a M. Žiak pred rečníckym pultom rozvinuli (aj keď farebne nesprávne) ukrajinskú vlajku, na čo jeden z opozičných poslancov polial vodou M. Žiaka, pričom určité množstvo tekutiny sa ušlo aj ukrajinskej vlajke. Poslanec ĽSNS M. Kotleba nakoniec ukončil tento incident tým, že vytrhol vlajku cudzieho štátu z rúk poslanca M. Žiaka. 

K priebehu tejto udalosti sa následne vyjadril minister zahraničných vecí SR I. Korčok, ktorý z Kyjeva odkázal, že „za tento incident sa Slovensko Ukrajine ospravedlní diplomatickou cestou“. Na sociálnej sieti tento predstaviteľ SR oznámil, že „sa hanbí za to o to viac, že sa to stalo práve počas mojich rokovaní v Kyjeve“. K svojmu vládnemu partnerovi sa pripojil aj minister obrany SR J. Naď, ktorý prehlásil, že „ako občan Slovenskej republiky sa za toto neospravedlniteľné gesto hanbím a ako predstaviteľ vlády SR sa spolu s kolegami staviam na odpor proti takémuto správaniu. Úprimne sa ospravedlňujem Ukrajine za gesto časti opozície, ktoré nemá v našej spoločnosti obdobu a miesto“. Nikto neberie týmto proti ruským (vojnovým) štváčom a zároveň aj nekritickým obdivovateľom USA a všetkého západného mať na tento incident vlastný názor. Ale nevidím dôvod, prečo by sa mali pasovať do pozície hovorcov všetkých občanov Slovenska a zároveň sa v mene obyvateľov SR (a teda aj v mojom mene) verejne ospravedlňovať nášmu východnému susedovi. Ja ako občan SR nepociťujem žiadnu hanbu a nevidím dôvod, aby sa za mňa niekto ospravedlňoval krajine, v ktorej je vojnový zločinec S. Bandera tamojšími predstaviteľmi politickej moci uznávaný a velebený ako národný hrdina, a ktorá sa vďaka jej terajšiemu politickému vedeniu dobrovoľne a aktívne dala do služieb USA a NATO v ich novodobom križiackom ťažení proti Ruskej federácii.  

Aj keď k uvedenému incidentu s ukrajinskou vlajkou v NR SR skutočne došlo, vinu na tom nesú obaja koaliční poslanci ale hlavne a predovšetkým predsedajúci schôdze, ktorý neupozornil poslancov na ich nevhodné správanie a nepožiadal ich, aby rozvinutím ukrajinskej vlajky v pléne NR SR prestali provokovať časť poslaneckého zboru, pretože v danej situácii vlajka tohto štátu nemala čo robiť v pléne slovenského zákonodarného zboru. Je to NR SR a tam žiadne vlajky cudzích štátov, vrátane tej Ukrajinskej, nepatria. Iný prípad by bol, ak by na pozvanie predsedu  NR SR, za účelom vystúpenia v pléne navštívil náš parlament najvyšší predstaviteľ cudzieho štátu (v tomto prípade prezident Ukrajiny), takže umiestnenie ukrajinskej vlajky na mieste, kde by bol usadený, by zodpovedalo diplomatickým zvyklostiam a prejavom úcty ku krajine, ktorú reprezentuje. Avšak na danom zasadaní nášho parlamentu nebol prítomný žiaden predstaviteľ Ukrajiny, preto rozvinutie vlajky tohto štátu nemalo žiadne opodstatnenie a ako také, bolo nepatričné a provokatívne. Preto nevidím žiaden dôvod, prečo by sa dvaja ministri slovenskej vlády mali v mene Slovenska a jeho občanov ospravedlňovať za niečo, čoho sa dopustili ich spolu straníci a koaliční partneri. A ak pociťujú potrebu sa za každú cenu ospravedlňovať, tak nech sa ospravedlnia za správanie konkrétnych dvoch koaličných poslancov, ktorí využili terajšiu situáciu na Ukrajine a v rozpore so zaužívanými diplomatickými postupmi zneužili vlajku Ukrajiny.

 


Autor článku:

PhDr. Štefan Surmánek, CSc. Hnutie REPUBLIKA, Košice.


Tento článok predstavuje súkromný názor jeho autora. Postoje, ktoré v ňom prezentuje sa nemusia zhodovať s postojmi Denníka REPUBLIKA a Hnutia REPUBLIKA. Zodpovednosť za údaje a vyhlásenia uvedené v tomto článku nesie výhradne jeho autor.