Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Závod na výrobu munície?


Návšteva Hegera a Naďa ukázala ich vnímanie reality. Je veľmi zlým signálom pre slovenskú bezpečnosť, keď vraj Ukrajina, teda „hybridný režim“, mapuje slovenské politické subjekty. Takže sa dajú očakávať škaredé nálepky pre strany, ktoré myslia v prvom rade na slovenských a nie na ukrajinských občanov? Tie, ktoré myslia na mier a nie na zbrojenie?

Zlatým klincom stretnutia je projekt spoločného závodu na výrobu munície. Samozrejme, kde inde, ako na Slovensku. Každý návrh, ktorý Naď vysloví a navrhne, je donebavolajúca hlúposť. A všetci, vrátane pani prezidentky, sú ticho. Vidíme porušovanie zákonov v oblasti utajovaných skutočností, v nedodržiavaní medzinárodných zmlúv dotýkajúcich sa reexportu a pani prezidentka nič. Mlčí.

Potvrdzujú, že im reálne ide o „ukrajinizáciu“ Slovenska vo všetkých smeroch. Táto vláda vládnuť nevie. Vie iba vyvolávať napätie a nepokoje. Ako vo vnútri spoločnosti, tak aj navonok. Každý Naďov nápad je bez hĺbkovej analýzy a povrchovo rieši iba zisky. A aj tie s otáznikom.

Chcem zreteľne a jasne poznamenať, že toto zaťahovanie do reálneho konfliktu je neprípustné a nemiestne. S občanmi sa ruská ruleta nehrá. Tú si hrajte sám so sebou, pán odvolaný.