Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Výcviková misia pre Ukrajincov


Máme tu znovu niečo, čo neprispieva k reálnym mierovým krokom. Áno, ide o vytvorenie výcvikovej misie pre príslušníkov Ozbrojených síl Ukrajiny, o čom rozhodli ministri členských krajín. Takže namiesto hľadania riešení militarizmus. Namiesto využívania ekonomického potenciálu, zvlášť v tejto dobe, vydávať financie vo výške asi 2,3 miliardy eur na výcvik.

Čo tým dosiahneme? Reálne nič. Okrem zvýšenia priameho ohrozenia vlastných občanov. Aj napriek tomu, že výcvikové centra budú v Nemecku a Poľsku, tak každý štát k výcviku prispeje vlastnými výcvikovými zariadeniami. Myslím, že tak ako pre ostatné krajiny, tak aj pre Slovensko existujú dôležitejšie veci.

Je vhodné, aby to vnímali tí, ktorí súčasných politikov volili. Pretože tragédiou tejto vlády je, že robí všetko PROTI vlastným občanom. Príklad Maďarska ukazuje aj v tomto prípade ako je dôležité dbať na vlastnú národnú bezpečnosť. Viete čo k tomu treba? Vlastný názor a zodpovednosť pred národom a nie presadzovanie princípov, ktoré sú občanovi značne cudzie.