Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Ukrajina a NATO?


Žiadosť Ukrajiny o okamžitý vstup do NATO bol v prevedení prezidenta Zelenského významným ultimatívnym krokom smerom k aliancii. Prečo? Spôsob, forma a konštatovanie, že údajne splnili v konflikte s Ruskom všetko, čo je na vstup dôležité. Nesmrdí to? Myslím, že áno. Znie to ako splnená úloha „bojujte s Ruskom a NATO je pre Vás otvorené.“ Tak nejak to mohol ktosi Ukrajine sľúbiť.

Prípadným prijatím Ukrajiny do NATO by sa len naplnila stratégia USA ešte za čias Brzezinskeho. Takže toto bol a je cieľ?

Zo strany aliancie akceptácia žiadosti by bola popretím vlastnej existencie. Prečo? Aliancia by bola prijatím Ukrajiny okamžite vo vojnovom stave s Ruskom, mohla by aktivovať článok 5 (aj keď si to reálne nemyslím) atď.

A teraz tá najhlavnejšia otázka. Malo by ísť o politický krok jednotlivých vlád? Osobne si myslím, že nie! A tu je reálna možnosť členských krajín opýtať sa vlastných občanov. Presne to, čo Zelensky nespravil a dobre vie prečo.

Akceptovať Ukrajinu v aliancii môžu tí, ktorí chcú celosvetový konflikt a zároveň by sa len potvrdilo, o čo vlastne Západu reálne celý čas išlo.

Z pohľadu SR by to bol bezprecedentný krok, ktorý by bezpečnosť občanov nezvýšil. Skôr naopak. Je na mieste téza, že zmena bezpečnostnej architektúry musí prísť, aj keď sa to nepáči hlavne tým, ktorí majú krv v očiach a tunelové videnie jedným smerom.