Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Sviatky pokoja a mieru


“Nachádzame sa v období pokoja a mieru. Aspoň tak vnímam obdobie pred Vianocami. Tento čas by bol oveľa príjemnejší, keby ho slovenským rodinám neznepríjemňovala amatérska vláda, ktorá toho má na rováši skutočne veľa:

  • nesystémovosť a nelogickosť v prijímaní opatrení
  • zadlžovanie občana a SR v priamom prenose: energia, plyn, základné potraviny…
  • príprava na vzdanie sa suverenity a autonómie v prospech amerických kolegov
  • otras školského systému a chaotický priebeh vzdelávania
  • búranie sociálneho systému (veľa rečí o „úspechoch“, ale výsledok v nedohľadne)
  • degradácia osobnej slobody občana a jeho postavenia v demokratickej spoločnosti
  • viditeľná snaha vymeniť demokraciu a diktovať občanovi, čo je správne, čo si má myslieť a ako sa má rozhodovať.

Mohol by som pokračovať ďalej a nestačil by mi ani priestor. Preto netreba občana stresovať viac a približovať sa tak súčasným vládnym politikom, ktorým to evidentne robí radosť.

Nebudem hovoriť kedy bude lepšie. Ale určite sa dá spoločnosť spravovať efektívnejšie. Viete ako? Keď občan bude rovnocenný partner vláde a politikom. Nie týmto, ale tým, ktorým dáte určite v najbližšej dobe svoju podporu. Slovenská republika si zaslúži lepších predstaviteľov.

Prajem všetkým prijemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, s nádejou, v pokoji a mieri.”