Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Rozhodla CNN, že Slovensko podaruje S-300?


Včera vláda schválila prítomnosť armád členských krajín NATO na našom území. Dôvod: situácia na Ukrajine. Proti komu to má slúžiť? Nejde tu o presun pozornosti, aby zanikli otázky, ktoré si zasluhujú pozornosť verejnosti? Čo mám na mysli? Napr. nákupy a tendre, ktoré sa vymknú verejnej kontrole s argumentáciou „lebo Rusko“.

Už dodávanie zbraní a streliva nie je o pomoci a mieri, ale skôr o vzbudení pozornosti žiačika z poslednej lavice, ktorého si učiteľ nevšíma. Najpozoruhodnejšia však je správa, že Vláda SR je pripravená dať Ukrajine systém S-300, ak dostane náhradu od aliancie. Deň predtým to minister obrany odmietol, čo neprekvapuje, lebo v šírení hoaxov by ašpiroval na prvé miesto. Sila médií je veľká. Takže keď na CNN hlásia, že SR je pripravená darovať S-300 Ukrajine, tak snáď už je rozhodnuté, nie?

Chcem podotknúť, že podobnú skúsenosť už na sebe zažila jedna krajina aliancie. Na jej území boli umiestnený systém PVO Patriot, ktorý po splnení úloh mal krajine zostať. Výsledok? Po splnení úloh bol systém stiahnutý a už si zrazu nikto nepamätal pôvodný sľub. Napodiv, ani médiá.

Minister by si mohol uvedomiť, že nikto nám nič nedá zadarmo a aj keď tu nejaký systém bude rozmiestnený (ako sa už deje), tak to bude časovo ohraničené a v prípade, že ho budeme chcieť, tak ho slovenskí občania aj zaplatia! Nielen samotný kus, ale aj školenie personálu k obsluhe.

Minister obrany, toto povedzte ľuďom a neklamte, že systém S-300 je zastaralý len preto, že chcete dohodiť kamošom za mlákou kšeft. Že ho neviete servisovať? Skúste zistiť, kto má licenciu na servis okrem Ruska. Nehovorte polopravdy a neohrozujte občana, lebo kto chce, riešenie nájde. Keby to bolo tak ako tvrdíte, tak by rovnaký systém nepoužívali štáty NATO (Bulharsko, Grécko) a systém S-400 Turecko. To len na okraj.

Nespomenuli ste ešte jeden moment a tá Vaša neúprimnosť k ľuďom je už trestuhodná. S-300 je začlenený v systéme velenia a riadenia OS SR. Čo to znamená? Že náš vzdušný priestor, strategické podniky a jadrové elektrárne si chránime sami. Toto je veľmi dôležitá kapacita Ozbrojených síl každej krajiny. A Vy si myslíte, že požiadame a dostaneme. Tak to nefunguje. A to je aj príklad spomínanej krajiny NATO, ktorá si nakoniec kúpila S-400, aby si dokázala chrániť vlastný vzdušný priestor sama, nie sa spoliehala, kto jej pomôže a či vôbec.

Toto je skúsenosť, ktorá súčasným figúram chýba. Heslo „pomôž si človeče“ v tomto prípade platí dvojnásobne. Zároveň ma v procese prijímania týchto diskutabilných opatrení zaujalo, že koľko máme na Slovensku expertov na bezpečnosť. Vrátane príležitostných hercov, plagiátorov, tenistov a ďalších, ktorí uniformu videli z rýchlovlaku, ale hlavne, že „vedia“ čo potrebujeme.

Toto cesta nie je. Pre Slovensko určite nie.