Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Peniaze naše každodenné


V tomto zmysle sa dotýkam štátneho rozpočtu na 2023. Áno, je to zákon roka. Argumentácia koalície „ak neprejde, ľudia nedostanú pomoc a nech opozícia vysvetľuje“ smrdí novodobým vydieračstvom. Žiaľ od politikov, ktorí sú zodpovední za stav v spoločnosti, a to úplne bez diskusie. Nie pandémia, nie kríza, ale konkrétni politici koalície.

Dotknem sa návrhu kapitoly Obrana v duchu filozofie, že práve táto kapitola musí nadväzovať na ekonomickú situáciu a postavenie občana. Netreba opakovať, že hlavnou úlohou obrany je chrániť bezpečnosť Slovenska a jeho občanov s využitím vlastných Ozbrojených síl a prostriedkov. O tom ako sa táto úloha napĺňa a hlavne aké sú kapacity OS SR je vidieť pri zasielaní „darov“ na Ukrajinu.

Vyjadrenie náčelníka Generálneho štábu, že OS SR sú operačne najlepšie pripravené v histórii, neodráža realitu a skôr cítiť, že prevzal úlohu hovorcu ministra. Mimochodom, neviem si predstaviť žiadneho predchodcu, ktorý by tvrdil niečo iné. A teraz citát z rozpočtu: „Obranné výdavky v rokoch 2023 až 2025 postupne rastú a od roku 2023 sú plánované na úrovni 2,01 % HDP, čo znamená, že mierne prevyšujú cieľ NATO vynakladať na obranu 2% HDP.“

Už toto ukazuje, že predkladatelia sú mimo reality. Dnes plnenie nejakého údajného záväzku by nemalo byť prioritou. Práve naopak. A tieto slová znamenajú, že nemáme na európsku bezpečnosť vlastný názor a „papagájujeme“ čo nám povedia druhí. Povinnosťou je diskusia o novej bezpečnostnej architektúre, nie výdavky na alianciu. Prioritou by mal zostať občan a od neho by sa mali odvíjať ekonomické parametre aj na obranu. Netreba sa chváliť, čo sa splnilo voči cudzím. Chváľme sa tým, čo sme splnili voči vlastným.

Podotýkam, že celkové výdavky kapitoly MO SR na 2023 sú navrhované v sume 2,09 mld. eur. Pri ich míňaní sa MO SR zameria hlavne na projekty lietadiel F-16, kolesových húfnic Zuzana 2, bojových obrnených vozidiel 8×8 a 3D rádiolokátorov s rôznym dosahom.

A teraz to porovnajme s tým čo trápi občanov. Je to F-16? Nie! Sú to húfnice? Nie! Sú to obrnené transportéry? Tiež nie! Potvrdzuje sa, že tí, ktorí majú zodpovednosť za Slovensko, sa rozhodli zbrojiť na úkor vlastného občana, ktorý zápasí zo zdražovaním energií, základných potravín a iných vecí pre normálny život.