Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Ozaj ste mimo?


S úžasom som prijal informáciu, že nejaký štátny tajomník na obrane Majer sa stretol s ukrajinským zástupcom, kde hľadali možnosti ako Ukrajine pomôcť vojenskou technikou. Mimochodom už tá naša „pomoc“ predstavuje desiatky a desiatky miliónov eur.

Počúvajte, Vy amatéri, všimli ste si, že ste boli odvolaní v parlamente? Viete, že nemôžete prijímať žiadne zásadné rozhodnutia a už tobôž nie zase Ukrajine dávať slovenský majetok, ktorý spravujú OS SR? Jedine, že by Vám to schválila pani prezidentka. Schválila?

Tak toto je to, čo pri vysokých zálohových platbách zasielaných podnikateľom robíte? Pokračujete vo vykrádaní OS SR? Uvedomte si „experti z mimovládok“, že systémovo znižujete vojenské kapacity Slovenska a ich pripravenosť brániť SR a jej občanov.

Ešte jeden odkaz, ktorý si nedáte za klobúk. Neurážajte Zväz protifašistických bojovníkov. Bez nich a ich obety by ste tu vôbec neboli. Žite v realite a nepreberajte metódy spojencov spoza oceána.