Jozef Viktorín (REPUBLIKA) oslovil prezidentku kvôli americkým základniam


Na sociálnej sieti gen. Viktorín píše: “Dnes som na podateľni Kancelárie prezidenta SR odovzdal list, ktorým reagujem na očakávanú vládnu snahu presadiť Dohodu o obrannej spolupráci za každú cenu. Prezidentka Slovenskej republiky má možnosť preukázať svoju rozvahu a zastaviť schválenie dokumentu, ktorý je nevýhodný pre Slovenskú republiku a jej občanov.”

Znenie listu dávam verejnosti plne k dispozícii:

Obraciam sa na Vás ako na prezidentku SR a vrchnú veliteľku Ozbrojených síl SR ako občan Slovenskej republiky a generál v zálohe, ktorý v Ozbrojených silách SR odslúžil 40 rokov. Dovoľte mi preto úvodom poznamenať, že si držím v živej pamäti vyhlásenie jedného z Vašich predchodcov pri menovaní do generálskej hodnosti, že takéto menovanie je vysokým ocenením činnosti profesionálneho vojaka v OS SR a hodnosť nás nielen oprávňuje, ale aj zaväzuje nazývať veci pravým menom. Požívajúc generálsku hodnosť a cítiac vyššie spomenutý záväzok tak teraz činím.

Dohoda o obrannej spolupráci s USA je záväzok, ktorý je fakticky pre Slovenskú republiku nepotrebný a redundantný, a to aj napriek, resp. z dôvodu nášho členstva v Severoatlantickej aliancii.

Vážená pani prezidentka, ako bývalý príslušník SR som to bol práve ja, ktorý pri vstupe SR do NATO zastrešoval celý proces vstupu po odbornej stránke, ako aj manažérsky. Túto skutočnosť uvádzam za účelom preukázania mojej nepopierateľnej spôsobilosti a odbornosti v danej oblasti, ktorá ma oprávňuje deklarovať fakt, že rozumiem všetkým procesom, ktorým je Slovenská republika v súčasnej dobe vystavená.

Zároveň je mojou povinnosťou i záväzkom jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností vyjadriť, že k rozvoju vzťahov so Spojenými štátmi americkými je nadmieru postačujúci plán bilaterálnej spolupráce, ako aj existujúci mechanizmus technických dohôd v prípade, že je potrebné jeho rozšírenie. Slovenská republika sa pri vstupe do NATO totiž zaviazala riadiť sa zmluvou NATO-SOFA, ktorá je stále platná a účinná.

Ako občan reprezentujúc nielen seba, ale aj veľkú časť slovenskej verejnosti odmietajúcu spomínanú dohodu, ktorej ste tiež prezidentkou na Vás apelujem, aby ste akceptovali a prijali ako prezidentka všetkých Slovákov skutočnosť, že slovenskí občania majú pamäť a spomienku na historickú traumu z pobytu cudzích vojsk na našom území. Hoci nemusí dochádzať k úplne porovnateľnej situácii, nepripomínajme slovenskému národu túto preživšiu traumu.

Som hlboko profesionálne presvedčený, že Dohodu o obrannej spolupráci Slovenská republika nepotrebuje, ani v takej podobe ako bola predstavená. Zdieľanie tohto presvedčenia nie je kritikou Spojených štátov amerických, ale naopak, je to tragická neschopnosť vážiť si vlastnú samostatnosť a suverenitu – samostatnosť a suverenitu nášho štátu a slovenského národa.

V tejto chvíli sa budú oči všetkých občanov Slovenskej republiky upierať na Vás, Váš úsudok a Vašu rozvahu. Uplatnite prosím svoje vyhlásenie, ktoré ste pred slovenským národom na Vašej inaugurácii vyjadrili ako svoj vlastný záväzok Slovenskej republike a jej občanov, byť prezidentkou všetkých občanov SR a nielen niektorých.

Vážená pani prezidentka, na základe vyššie uvedeného ctiac si úrad prezidenta a vrchného veliteľa OS SR Vás žiadam, aby ste svojim podpisom neotvorili cestu k ratifikácii Dohody o obrannej spolupráci.

S úctou

Brigádny generál v. v. Jozef VIKTORÍN”