Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Naše kapacity nestačia na obranu SR?


Viete čo ma priviedlo do údivu v predchádzajúcich dňoch? Že predstavitelia koalície (či už minister obrany, zahraničných vecí, predseda parlamentu, vlády a aj prezidentka) používajú argument, že predsa 4000 príslušníkov OS SR nedokáže ubrániť 90-kilometrovú hranicu s Ukrajinou.

Čo hovoria? Že nemáme dostatočné vojenské kapacity na obranu SR? Toto je dôvod na pozývanie príslušníkov iných krajín k nám? Chcem pripomenúť, že na obranu SR sú primárne určené OS SR, ktoré musia mať vytvorené dostatočné kapacity, ktoré tomuto účelu slúžia.

Kto je primárne zodpovedný za to, aby boli dostatočné? Vy, dámy a páni vo vláde! A to so všetkými dopadmi, ktoré s tým súvisia. Ústavní činitelia okrem iného zodpovedajú za to, aby Slovenská Republika mala istotu, že vynakladané prostriedky sa občanovi vrátia a OS SR sa postarajú o jeho bezpečnosť. Vy však v priamom prenose priznávate, že ste to zanedbali. A to je trestuhodné!

Občan by mal vždy cítiť, že je pánom vo svojom štáte a že jeho dane sú efektívne využívané, okrem iného aj na obranu a bezpečnosť. Pozvať cudzie vojská je jednoduchým riešením, ktoré však potiera vnútornú funkciu OS SR brániť a chrániť. V súčasnej situácii vidíme čo sa deje na Ukrajine a Vy priznávate, že ste spali.

Vždy platí staré známe, že MY sa musíme vedieť o seba v prvom rade postarať. A potom sa na kohosi spoliehať. Nie naopak.

Ako sa to dá riešiť? Odpoveď je jednoduchá. Zmeniť organizačnú štruktúru OS SR, navýšiť počty a prispôsobiť sa reálnym, nie vymysleným hrozbám. Kolektívna obrana je možno dobrý slogan prebratý zo západného marketingu, ale v prípade konfliktu, nebodaj vojny, sa každá krajina bude starať sama o seba a až potom o toho druhého. Verím, že Generálny štáb je na to pripravený, ale naši vládni predstavitelia nie. Viete prečo? Zabudli, kde sa narodili a odkiaľ pochádzajú.