Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Naďova pomoc Ukrajine smrdí


Áno, aj tak sa dá reagovať na odpočet ministra Naďa. Informácia, že slovenské dary Ukrajine činia čiastku 168 miliónov eur, je (slušne povedané) nepresná a značne poddimenzovaná. Len vojenský materiál, zbrane, munícia, bojové vozidlá a systém S-300 predstavujú úplne iné sumy.

Naďova rétorika, že z európskeho fondu sme dostali 40 milión a ďalších 40 čoskoro, je klasický propagandistický argument, ktorého výpovedná hodnota je nulová. Tu je otázka. Sú tieto finančné prostriedky súčasťou rozpočtu? Alebo sú to prostriedky pre rezort obrany, ktoré sú tzv. dotáciou za plnenie pokynov Bruselu a sú mimorozpočtové? Odporúčam Vám pamätať si, čo ste povedali. Lebo toto Vás skôr či neskôr dobehne. Každé finančné prostriedky totiž musia byť presné a prísne zúčtované. Zvlášť tie, ktoré dostávame z externého prostredia. Hrozba ich zneužitia alebo „prejedenia“ by pri Vašom riadení rezortu vôbec neprekvapovala.

Občanov by skôr zaujímalo ako ste prispeli k ich bezpečnosti. Lebo je cítiť neúctu a smrad z Vašej komunikácie s verejnosťou. Potvrdzujete, že občania a záujmy Slovenska sú pre Vás vždy na poslednom mieste.