Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Naďov výlet v Brazílii


Podpora slovenského obranného priemyslu je viac než dôležitá. Zvlášť v tomto období, keď OS SR prechádzajú procesom modernizácie. Spoliehať sa iba na dodávky zo západu je cestou, ktorá práve obranný priemysel SR vyraďuje zo súťaže. Republika bude klásť dôraz na väčšiu angažovanosť nášho obranného priemyslu k vytváraniu pracovných miest a využívaniu know-how, ktoré tu dlhodobo existuje. Toto je čas, keď všetky skúsenosti vieme využiť v náš prospech, v prospech občanov.