Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Mimovládky to vyriešia


Minister vnútra úplne stratil súdnosť? Podpísanie memoranda s 11 mimovládkami, ktoré majú „pomáhať pri riešení krízových situácií v oblasti migrácie“ je ako zlý sen. Prečo? Lebo jednoznačnú kompetenciu v tejto oblasti má štát – Vláda SR – Ministerstvo vnútra.

Zvlášť upozorňujem na Ministerstvo vnútra a na ministra Mikulca. Memorandum vzbudzuje dojem zbavenia sa zodpovednosti a vytvorenia chaosu. Áno, minister môže podpísať memorandum všeobecne s kýmkoľvek. Avšak tu je na mieste otázka čo mimovládky dostanú, resp. koľko a z akého rozpočtu. Jednoducho. Či sú to peniaze daňových poplatníkov alebo granty a dotácie zo zahraničia. Jedno aj druhé je zle.

Viem si predstaviť ako minister zanedlho povie, že situáciu riešil a mimovládky nepomohli. Je tu však problém. Lebo len a len minister Mikulec bude zodpovedný za každého jedného nelegálneho migranta. To by som chcel, aby si uvedomil a podľa toho sa riadil. Minister sa totiž nezodpovedá mimovládkam a ich sponzorom, ale iba občanom SR!