Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Mier sa buduje diplomaciou, nie cvičením cudzích vojakov


Tak európska misia výcviku príslušníkov ukrajinskej armády je schválená. S tým sa dalo počítať. Chcem len ukázať na príklade Maďarska ako sa dá myslieť prioritne na národné záujmy a vlastnú bezpečnosť.

Ako? Jednoducho. Budapešť nepodporila návrh, nezapojí sa do výcviku, neposkytne výcvikové priestory a čo je dôležité, neposkytne finančnú a materiálnu pomoc.

Toto je príklad ako sa dajú veci riešiť, keď viete, že slúžite národu a máte pocit vnútornej zodpovednosti pred vlastnými občanmi. Áno, toto je výsledok zdravého rozumu a politického pragmatizmu.

Mier sa nebuduje posielaním zbraní, peňazí a cvičením vojakov. Mier sa buduje diplomaciou a ako som spomenul, zdravým rozumom. Čo na to vravíte, páni ministri slovenskej vlády, ktorí sa pred bruselskými kamerami usmievajú a na národné záujmy zabúdajú?