Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Hráči s ilúziami


Čo chceme utajovať? Vieme to? Vie to ten hráč s ilúziami Naď a súčasť kulisy Heger? Keď áno, tak vedia, čo znamená SIGINT, OSINT a IMINT?

To na začiatok. Ak to nevedia, tak je čas sa opýtať. Ak to vedia, tak verejnosť zavádzajú vypúšťanými informáciami, obviňovaním a dehonestovaním všetkých, ktorí nerozmýšľajú a nekonajú konfrontačne. Takže páni, hlavne pre Vás treba vysvetliť:

1. OSINT – spravodajstvo z otvorených zdrojov (open source intelligence). Je to získavanie informácii z otvorených zdrojov, voľne dostupných informačných kanálov, ku ktorým je prístup viac-menej bez obmedzení ako denná tlač, internet, kataster atď. Nie sú to zdroje utajovaných informácií!

2. SIGINT (signal intelligence) je používaný špeciálnymi bezpečnostnými zložkami štátu ako rozviedka a kontrarozviedka. Získava informácie hlavne z týchto zdrojov: prevádzka radarov, dátová komunikácia, internet, odpočúvanie telefónnych hovorov, snímanie vyžarovania monitorov na diaľku atď. Sú to zdroje pre získavanie utajovaných skutočností a sú prísne chránené!

3. IMINT (imagery inteligence) využíva fotografie, snímky prostredníctvom satelitov, ktoré analyzuje s dôrazom na spravodajskú dôležitosť a spravodajský prínos. Sú to zdroje utajovaných skutočností, vrátane získaných informácií.

Prečo o tom píšem? Preto, aby pán premiér a minister videli, že čokoľvek sa u nás deje (a nielen u nás) je monitorované prostredníctvom satelitov, vyhodnotené a sú informované príslušné orgány toho alebo iného štátu.

Zahmlievanie a zavádzanie našimi vládnymi predstaviteľmi, či už vo verejnom alebo inom priestore, bolo s vysokou pravdepodobnosťou využitím spomínaných metód vyhodnotené. Takže keď S-300 išla ešte len do transportnej polohy, viaceré subjekty medzinárodných vzťahov to pravdepodobne registrovali aj bez upozornení, tlačoviek a pompézne ohlasovaných zámerov.

Okrem toho, premiér a minister vojny to už svojim „hadím krútením“ dávno prezradili a analytik pri pohľade na nich okamžite zistil, že zavádzajú. To ste prekvapení, že? Nevadí. Nešírte hoaxy spolu so skupinkou okolo Vás a okolo Vašej straníckej skupinky. Vytvárate totiž priestor, aby tá Vaša partička možno bola zo zákona rozpustená, a to bez pardonu. Verte, okrem spriaznených firiem so zákazkami, to nikomu ľúto nebude.