Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Globsec v plnom nasadení


Platí to v pravom slova zmysle. Globsec je v plnom nasadení bez ohľadu na čas a obsah práce. Prečo aj? Dôležité je dnes hovoriť „zlé Rusko a dobré Spojené štáty“, dnes je v kurze aj „dobrá Ukrajina“. Ale je náročné pochopiť ako táto mimovládna organizácia môže byť údajne apolitická ako to sama hlása.

Keď si vezmeme aké dotácie dostáva pravidelne od ministerstva zahraničných veci, obrany, financií atď., tak apolitickosť tu akosi nevidím. Viete, keď štát dá peniaze, väčšinou chce aj istý výsledok. Takže mať nastavenú ruku, pýtať peniaze a zároveň hovoriť o apolitickosti, je minimálne scestné a zavádzanie v priamom prenose.

A to treba znova spomenúť, že toto sú peniaze nás všetkých a nie nejakých ministerstiev, ktoré sú riadené viac ideologicky ako odborne. Len vysielanie signálov a utvrdzovanie akí sme dobrí, ale realita uletela zostavením diletantskej koalície.

Globsec pokračuje v prieskumoch, ktoré majú ukázať, že Slováci vraj ničomu nerozumejú, nerozmýšľajú dobre a treba ich usmerniť. Ďalšími a ďalšími projektmi pre tých, ktorým sa príliš pracovať nechce, ale určite sa im chce plniť rôzne očakávania zvnútra či zvonka. Či už v témach ako Rusko, Ukrajina, EÚ, NATO a pod. Ozaj potrebuje Slovensko Globsec? Poznajú občania čo je jeho činnosť? Vieme koľké tisíce mu Hegerova vláda dáva, aby bol „apolitický”? Vieme koľko financií mu dávajú zbrojárske koncerny, Brusel a niektoré vlády v čele so Spojenými štátmi?

Myslíte, že je to správne? Ja nie! Prečo? Lebo Globsec plní iba úlohu k presadzovaniu geopolitických cieľov silných. Zachytil som veľa ich nárekov, že občan má pre nich neprijateľnú „slabosť na slovanstvo“ a nie je veľmi prozápadne orientovaný. Že vraj Slováci nechápu, že Afganistan je o bezpečnosti Európy. Dnes je zasa Ukrajina o bezpečnosti Európy. Čo sa dozvieme zajtra? Pri tej vládnej podpore by sme to mali vedieť.

Zastávam názor, že ktorákoľvek mimovládna organizácia, ktorej činnosť nie je v záujme občanov, nemôže produkovať ministrov, ktorých pripravenosť riadiť je na úrovni materskej škôlky. A čo je najhoršie pri tejto skupinke ľudí a ich brigádnikov? Že uverili v samých seba, a to je pre budúcnosť Slovenska najväčšie riziko.

Činnosť Globsecu musí byť posudzovaná z pohľadu prínosov pre Slovenskú republiku, a to ako pozitívnych, tak negatívnych. Obavám sa, že pozitívne budeme hľadať veľmi ťažko. Negatívne vidíme už teraz.