Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Dohoda DCA a realita


Už som spomínal spôsob budovania kontajnerového mestečka na Lešti v hodnote asi 20 miliónov. Argument? Vraj pre ubytovanie zahraničných armád. Ruku na srdce. Hovoríme o počte 2500-4500 osôb. Za takú cenu by mohli byť aj v hoteli. Druhá vec, podpísaná zmluva s USA okrem iného hovorí (a sám minister Nad to viackrát deklaroval), že USA si na Lešti vybudujú infraštruktúru a logistické zabezpečenie z vlastných prostriedkov. A keď skončia, bezodplatne to odstúpia Slovensku. No a my zrazu 20 miliónov na ubytovanie dávame.

Pán minister, doteraz na Lešti nebývali príslušníci OS SR? Neubytovávali sme ako našich, tak aj zahraničných vojakov pri rôznych cvičeniach? Bolo by zaujímavé, aby ste investície do priestoru zverejnil, vrátane kapacity ubytovaných doteraz.

Teraz pár údajov k tým 20 miliónom na „kontajnerové“ mestečko:

● projektová dokumentácia – 283,250 eur,
● inžinierska činnosť – 240,000 eur,
● zabezpečenie stavebného povolenia – 200,000 eur,
● dohľad – 300,000 eur,
● celková realizácia stavby – 19,13 milióna eur!

Teraz už iba otázka na ministra. Vie, že kontajnery na ubytovanie sú štandardizované v rámci NATO a netreba ich obstarávať?

Čo to vlastne idete na tej Lešti budovať? Klamať sa nepatrí. To vás doma neučili? Tak neklamte a jasne sa vyjadrite. Aj keď sociálny súcit u Vás občan nevzbudzuje, predsa len si zaslúži vedieť, kam idú jeho ťažko zarobené peniaze.