Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Ďalšia “amatérčina” odvolaných


Vláda poskokov sa prejavila. Schváliť „dočasné“ uzavretie hraníc kvôli GLOBSECu je do neba volajúci amaterizmus. Také opatrenia sa nerobili pri žiadnej významnej akcii na Slovensku predtým. To je GLOBSEC tak pre Hegera dôležitý? Prečo sa teda (ne-)vláda rozhodla? Prečo to nepovie občanom? Hrozí nám niečo? Osobne neverím.

To tým bezduchým aktivistom začína stúpať dôležitosť do hláv? Alebo je to strach a zodpovednosť čo sa tu deje? Mimovládne organizácie zjavne príliš zasahujú do riadenia štátu vtedy, keď systém nefunguje, resp. vtedy, keď im vláda umožňuje navrhovať si pohodlné opatrenia pre ich vlastnú existenciu a upevnenie pozície.

Ďalšia oblasť, ku ktorej Republika pristúpi s plnou vážnosťou a postavenie mimovládnych organizácií upraví tak, aby neškodili štátu a ani ho neriadili. Riadiť totiž znamená mať zodpovednosť. A oni ju nemajú a ani nechcú. Len si užívať z grantov a rozpočtu za to nič, čo pre Slovensko robia.