Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Budúcnosť patrí Vám, Slovenky a Slováci


Dnešní chabí predstavitelia vlády majú snáď všetko. Okrem schopností. Vedia si užívať limuzíny, sekretariáty a Brusel, ale pozitívne prekvapiť nevedia. Súčasnému politickému establišmentu chýba vízia. Všetko sa sústreďuje iba na Plán obnovy. Počuli ste aká je vízia v oblasti zdravotníctva? Školstva? Respektíve akú má Slovensko stratégiu v súvislosti s Ukrajinou? Ja nie.

Všetko, čo títo odvolaní robia, je iba marketing a PR aktivity. A čo občan? Čo tam po ňom, nech sa stará ako vie, myslia si arogantne. Nikto nechce pokračovanie tejto mizérie. Postavenie a budovanie OS SR len na nakupovaní, darovaní a predávaní nevytvára predpoklady pre bezpečnosť verejnosti.

Cesta ako sa z toho dostať, je uvedomiť si, že o Slovensku musia rozhodovať slovenskí politici a vlastenci. Už máme dosť tých, ktorí nás predávajú za vlastné, súkromné benefity. Zbabelci a zapredanci čoskoro uvidia, že to ide bez nich a určite lepšie.