Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Ako je chránené slovenské nebo?


Ako je chránené slovenské nebo? A či vôbec? Kto ho chráni a komu to vyhovuje? To sú otázky, na ktoré je jednoznačná odpoveď. Vzdušný priestor si SR nechráni! Chránia nám ho iní, lebo „misia“. Žiadne vlastenectvo, žiadne národne cítenie. Iba práca. Vládou prijímané opatrenia sú nesystémové a namierené skôr proti občanovi a jeho bezpečnosti.