Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Ako sme na tom, pán Heger?


Súčasná koalícia s úsmevom občanovi oznamuje aká je úžasná a aké „veľké“ robí reformy. Takmer nikto však nerozumie, aké tie reformy sú a k čomu vlastne majú slúžiť. Tak to je celé dva roky. Veľa kvetnatých slov a výsledok nikto nevidí. Obávam sa, že ani neuvidí.

Aj teraz občan počúva z úst predsedu vlády všeličo, ako napr. koľko k nám prišlo utečencov z Ukrajiny, koľko študentov v šľapkách z tretích krajín a pod. Len to podstatné sa občan nedozvie. Ako sa vlastne vláda postará o neho a o jeho bezpečnosť.

Prečo sa nad tým zamýšľam? Pretože konflikt v susednej krajine pokračuje. Vláda síce tvrdí, že chce mier, ale posiela zbrane, muníciu a iný vojenský materiál. O týchto opatreniach ľudia vedia. Veď mainstream ich určitou časťou informácií zásobuje.

Otázka znie: ako bude postarané o našich občanov v prípade eskalácie konfliktu, ku ktorému prispieva aj naša koalícia? S akými scenármi vláda pracuje? Ako bude fungovať a či vôbec systém zásobovania? Ako sú na tom štátne hmotné rezervy, o ktorých je akosi ticho? Ako to je s krytmi? Kde sú vyčlenené, v akom stave sú a pre koľko obyvateľov?

Mohol by som pokračovať s otázkami, ktoré nie sú štátnym tajomstvom a občan MUSÍ BYŤ (nie mal by byť) informovaní! Alebo bude platiť staré známe „občan, postaraj sa sám o seba“, lebo vláda sa o teba postarať nedokáže? Viete, povedať teraz, že kryty pre obyvateľov sú zanedbané a treba ich skontrolovať, je neskoro, a to som slušný. Je to trestuhodné zanedbanie základných povinností vyplývajúcich zo samotnej podstaty vládnutia. A treba jasne poukázať nielen na Ministerstvo vnútra, ale na vládu ako celok. Samosprávy totiž bez podpory a záujmu štátu tento problém nevyriešia.

Tu sa nedá hrať pingpong. Chýba mi jasný signál aj z paláca, od pani prezidentky. Mohla by si totiž uvedomovať, že toto sú jej občania, resp. spoluobčania, ktorí čakajú ako si štát bude plniť zákonné povinnosti smerom k nim.