Jozef Legény (REPUBLIKA): Takto sa pomáha službám a dôchodcom zároveň


Odkaz pre ministra financií Igora Matoviča od experta pre národohospodárske záležitosti:

“Po prejave ministra financií o 500-vke za očkovaného dôchodcu musí byť každému jasné, že mu unikajú základné princípy. Aby štát mohol míňať, musia existovať v štáte ekonomické aktivity, ktoré budú trvalým zdrojom príjmov. Sektor reštaurácií a všeobecne služieb patrí k nim. Ak poukážku dostane dôchodca, dostane sa do sektorov (kde sa využije) len zlomok hodnoty. A kedy? No neskoro. Aj na „meníčko za tri éčka“.

V roku 2021 je minimálny odvod živnostníka do Sociálnej poisťovne 180,99 EUR ako 31,15% a do zdravotnej poisťovne 76,44 EUR ako 14% z minimálneho vymeriavacieho základu 546 EUR. V roku 2018 pracovalo v obchode 313 tisíc, v ubytovacích a stravovacích službách 111 tisíc a v kultúre 37 tisíc zamestnancov.

Teoretický príklad: ak predpokladáme, že lockdown zasiahne asi 300 tisíc osôb a štát pošle týmto osobám resp. firmám na každého sumu 546 EUR, bolo by to mesačne 163 miliónov EUR. Ak by odvody robili ako SZČO, vrátilo by sa z týchto peňazí do „sociálky a zdravotnej“ 74 miliónov. Ak by to štát spravil tak, že by v rámci pomoci platil fakticky minimálny príjem na úrovni živnostníkov 3 mesiace, bolo by to 491 miliónov, teda blízko k spomínaným 500. Z toho by si stiahol 221 miliónov odvody, čo sú peniaze aj na dôchodky a na zdravotníctvo.

Túto operáciu, vrátane výplaty čistého príspevku s vykonanými odvodmi, by bola schopná spraviť Sociálna poisťovňa, teda žiadne podvody a „priekupníci pred Priorom“. A mohlo by platiť pravidlo, že ak si zarobia peniaze v inom zamestnaní alebo činnosti, tak by do určitého limitu boli OSLOBODENÍ od odvodových povinností. Nebolo by treba prepúšťať, a čo je najdôležitejšie, v situácii keď nás čakajú sporadické otvárania a zatvárania, by toto bol stabilizačný prvok. Toto sú tie, ako to nazvali Američania „vrtuľníkové peniaze“, ktoré prichádzajú rýchlo. Treba jasne povedať, že ak by títo občania boli prepustení, tak by neodvádzali odvody a zo systému by čerpali.

Nezabudnime, že náš dôchodkový systém je priebežný, teda súčasní dôchodcovia sú platení z príspevkov dnešných zamestnancov. Teda ak budú sektory bez pomoci zamestnancov prepúšťať, tak bude klesať príjem Sociálnej poisťovne a dokonca jej budú rásť výdavky, teda prehĺbi sa potreba dofinancovať ju zo štátu.

Čiže otázka či pomôcť priamo alebo nepomôcť je aj otázka či chceme malý alebo väčší deficit. Z priamej podpory na tri mesiace výplat pre 300 tisíc osôb vo výške 491 miliónov by bol čistý deficit verejných financií a navýšený dlh Slovenska 269 miliónov EUR. Oproti iným krajinám je to veľmi slabá pomoc, ale ide skôr o ilustráciu spôsobu, akým sa dajú veci robiť. Ak sa teda niekto rozhodol „pomáhať“ a akceptuje navyšovanie verejného dlhu o 500 miliónov, mohol by týmto spôsobom ešte minúť ďalších 230 miliónov a tie DAŤ dôchodcom jednoducho, priamo, ku dôchodku a hneď. Ale čo všetko by sa ešte dalo robiť a nerobí sa…”