Ján Kecskés (REPUBLIKA): Štátne symboly sa vytrácajú – postupne a potichu


Alebo federalizácia členských krajín Európskej únie?

Na nových občianskych preukazoch vpredu štátny znak Slovenskej republiky nehľadajte. Jednoducho ho nahradili vlajočkou EÚ. V grafickom podklade ho nahradil včelí plást, ktorý má byť zrejme symbolom zjednotenia v rozmanitosti…

Politickou snahou predstaviteľov EÚ je federalizovať členské štáty pod jeden hegemónny superštát. A je na odolnosti predstaviteľov týchto štátov, ako a či podľahnú tlaku Bruselu… Ako vidíme, tí slovenskí podľahli…

Úlohou popredných predstaviteľov suverénneho štátu je rozširovať národné povedomie, uchovávať dedičstvo predkov a rozširovať národné symboly, nie ich vymazávať.

Máme čo robiť, aby sme Slovensko postavili opäť na nohy!